BVB Source Codes

jsfeat Show jsfeat_imgproc.js Source code

Return Download jsfeat: download jsfeat_imgproc.js Source code - Download jsfeat Source code - Type:.js
 1. /**
 2.  * @author Eugene Zatepyakin / http://inspirit.ru/
 3.  */
 4.  
 5. (function(global) {
 6.     "use strict";
 7.     //
 8.  
 9.     var imgproc = (function() {
 10.  
 11.         var _resample_u8 = function(src, dst, nw, nh) {
 12.             var xofs_count=0;
 13.             var ch=src.channel,w=src.cols,h=src.rows;
 14.             var src_d=src.data,dst_d=dst.data;
 15.             var scale_x = w / nw, scale_y = h / nh;
 16.             var inv_scale_256 = (scale_x * scale_y * 0x10000)|0;
 17.             var dx=0,dy=0,sx=0,sy=0,sx1=0,sx2=0,i=0,k=0,fsx1=0.0,fsx2=0.0;
 18.             var a=0,b=0,dxn=0,alpha=0,beta=0,beta1=0;
 19.  
 20.             var buf_node = jsfeat.cache.get_buffer((nw*ch)<<2);
 21.             var sum_node = jsfeat.cache.get_buffer((nw*ch)<<2);
 22.             var xofs_node = jsfeat.cache.get_buffer((w*2*3)<<2);
 23.  
 24.             var buf = buf_node.i32;
 25.             var sum = sum_node.i32;
 26.             var xofs = xofs_node.i32;
 27.  
 28.             for (; dx < nw; dx++) {
 29.                 fsx1 = dx * scale_x, fsx2 = fsx1 + scale_x;
 30.                 sx1 = (fsx1 + 1.0 - 1e-6)|0, sx2 = fsx2|0;
 31.                 sx1 = Math.min(sx1, w - 1);
 32.                 sx2 = Math.min(sx2, w - 1);
 33.  
 34.                 if(sx1 > fsx1) {
 35.                     xofs[k++] = (dx * ch)|0;
 36.                     xofs[k++] = ((sx1 - 1)*ch)|0;
 37.                     xofs[k++] = ((sx1 - fsx1) * 0x100)|0;
 38.                     xofs_count++;
 39.                 }
 40.                 for(sx = sx1; sx < sx2; sx++){
 41.                     xofs_count++;
 42.                     xofs[k++] = (dx * ch)|0;
 43.                     xofs[k++] = (sx * ch)|0;
 44.                     xofs[k++] = 256;
 45.                 }
 46.                 if(fsx2 - sx2 > 1e-3) {
 47.                     xofs_count++;
 48.                     xofs[k++] = (dx * ch)|0;
 49.                     xofs[k++] = (sx2 * ch)|0;
 50.                     xofs[k++] = ((fsx2 - sx2) * 256)|0;
 51.                 }
 52.             }
 53.  
 54.             for (dx = 0; dx < nw * ch; dx++) {
 55.                 buf[dx] = sum[dx] = 0;
 56.             }
 57.             dy = 0;
 58.             for (sy = 0; sy < h; sy++) {
 59.                 a = w * sy;
 60.                 for (k = 0; k < xofs_count; k++) {
 61.                     dxn = xofs[k*3];
 62.                     sx1 = xofs[k*3+1];
 63.                     alpha = xofs[k*3+2];
 64.                     for (i = 0; i < ch; i++) {
 65.                         buf[dxn + i] += src_d[a+sx1+i] * alpha;
 66.                     }
 67.                 }
 68.                 if ((dy + 1) * scale_y <= sy + 1 || sy == h - 1) {
 69.                     beta = (Math.max(sy + 1 - (dy + 1) * scale_y, 0.0) * 256)|0;
 70.                     beta1 = 256 - beta;
 71.                     b = nw * dy;
 72.                     if (beta <= 0) {
 73.                         for (dx = 0; dx < nw * ch; dx++) {
 74.                             dst_d[b+dx] = Math.min(Math.max((sum[dx] + buf[dx] * 256) / inv_scale_256, 0), 255);
 75.                             sum[dx] = buf[dx] = 0;
 76.                         }
 77.                     } else {
 78.                         for (dx = 0; dx < nw * ch; dx++) {
 79.                             dst_d[b+dx] = Math.min(Math.max((sum[dx] + buf[dx] * beta1) / inv_scale_256, 0), 255);
 80.                             sum[dx] = buf[dx] * beta;
 81.                             buf[dx] = 0;
 82.                         }
 83.                     }
 84.                     dy++;
 85.                 } else {
 86.                     for(dx = 0; dx < nw * ch; dx++) {
 87.                         sum[dx] += buf[dx] * 256;
 88.                         buf[dx] = 0;
 89.                     }
 90.                 }
 91.             }
 92.  
 93.             jsfeat.cache.put_buffer(sum_node);
 94.             jsfeat.cache.put_buffer(buf_node);
 95.             jsfeat.cache.put_buffer(xofs_node);
 96.         }
 97.  
 98.         var _resample = function(src, dst, nw, nh) {
 99.             var xofs_count=0;
 100.             var ch=src.channel,w=src.cols,h=src.rows;
 101.             var src_d=src.data,dst_d=dst.data;
 102.             var scale_x = w / nw, scale_y = h / nh;
 103.             var scale = 1.0 / (scale_x * scale_y);
 104.             var dx=0,dy=0,sx=0,sy=0,sx1=0,sx2=0,i=0,k=0,fsx1=0.0,fsx2=0.0;
 105.             var a=0,b=0,dxn=0,alpha=0.0,beta=0.0,beta1=0.0;
 106.  
 107.             var buf_node = jsfeat.cache.get_buffer((nw*ch)<<2);
 108.             var sum_node = jsfeat.cache.get_buffer((nw*ch)<<2);
 109.             var xofs_node = jsfeat.cache.get_buffer((w*2*3)<<2);
 110.  
 111.             var buf = buf_node.f32;
 112.             var sum = sum_node.f32;
 113.             var xofs = xofs_node.f32;
 114.  
 115.             for (; dx < nw; dx++) {
 116.                 fsx1 = dx * scale_x, fsx2 = fsx1 + scale_x;
 117.                 sx1 = (fsx1 + 1.0 - 1e-6)|0, sx2 = fsx2|0;
 118.                 sx1 = Math.min(sx1, w - 1);
 119.                 sx2 = Math.min(sx2, w - 1);
 120.  
 121.                 if(sx1 > fsx1) {
 122.                     xofs_count++;
 123.                     xofs[k++] = ((sx1 - 1)*ch)|0;
 124.                     xofs[k++] = (dx * ch)|0;
 125.                     xofs[k++] = (sx1 - fsx1) * scale;
 126.                 }
 127.                 for(sx = sx1; sx < sx2; sx++){
 128.                     xofs_count++;
 129.                     xofs[k++] = (sx * ch)|0;
 130.                     xofs[k++] = (dx * ch)|0;
 131.                     xofs[k++] = scale;
 132.                 }
 133.                 if(fsx2 - sx2 > 1e-3) {
 134.                     xofs_count++;
 135.                     xofs[k++] = (sx2 * ch)|0;
 136.                     xofs[k++] = (dx * ch)|0;
 137.                     xofs[k++] = (fsx2 - sx2) * scale;
 138.                 }
 139.             }
 140.  
 141.             for (dx = 0; dx < nw * ch; dx++) {
 142.                 buf[dx] = sum[dx] = 0;
 143.             }
 144.             dy = 0;
 145.             for (sy = 0; sy < h; sy++) {
 146.                 a = w * sy;
 147.                 for (k = 0; k < xofs_count; k++) {
 148.                     sx1 = xofs[k*3]|0;
 149.                     dxn = xofs[k*3+1]|0;
 150.                     alpha = xofs[k*3+2];
 151.                     for (i = 0; i < ch; i++) {
 152.                         buf[dxn + i] += src_d[a+sx1+i] * alpha;
 153.                     }
 154.                 }
 155.                 if ((dy + 1) * scale_y <= sy + 1 || sy == h - 1) {
 156.                     beta = Math.max(sy + 1 - (dy + 1) * scale_y, 0.0);
 157.                     beta1 = 1.0 - beta;
 158.                     b = nw * dy;
 159.                     if (Math.abs(beta) < 1e-3) {
 160.                         for (dx = 0; dx < nw * ch; dx++) {
 161.                             dst_d[b+dx] = sum[dx] + buf[dx];
 162.                             sum[dx] = buf[dx] = 0;
 163.                         }
 164.                     } else {
 165.                         for (dx = 0; dx < nw * ch; dx++) {
 166.                             dst_d[b+dx] = sum[dx] + buf[dx] * beta1;
 167.                             sum[dx] = buf[dx] * beta;
 168.                             buf[dx] = 0;
 169.                         }
 170.                     }
 171.                     dy++;
 172.                 } else {
 173.                     for(dx = 0; dx < nw * ch; dx++) {
 174.                         sum[dx] += buf[dx];
 175.                         buf[dx] = 0;
 176.                     }
 177.                 }
 178.             }
 179.             jsfeat.cache.put_buffer(sum_node);
 180.             jsfeat.cache.put_buffer(buf_node);
 181.             jsfeat.cache.put_buffer(xofs_node);
 182.         }
 183.  
 184.         var _convol_u8 = function(buf, src_d, dst_d, w, h, filter, kernel_size, half_kernel) {
 185.             var i=0,j=0,k=0,sp=0,dp=0,sum=0,sum1=0,sum2=0,sum3=0,f0=filter[0],fk=0;
 186.             var w2=w<<1,w3=w*3,w4=w<<2;
 187.             // hor pass
 188.             for (; i < h; ++i) {
 189.                 sum = src_d[sp];
 190.                 for (j = 0; j < half_kernel; ++j) {
 191.                     buf[j] = sum;
 192.                 }
 193.                 for (j = 0; j <= w-2; j+=2) {
 194.                     buf[j + half_kernel] = src_d[sp+j];
 195.                     buf[j + half_kernel+1] = src_d[sp+j+1];
 196.                 }
 197.                 for (; j < w; ++j) {
 198.                     buf[j + half_kernel] = src_d[sp+j];
 199.                 }
 200.                 sum = src_d[sp+w-1];
 201.                 for (j = w; j < half_kernel + w; ++j) {
 202.                     buf[j + half_kernel] = sum;
 203.                 }
 204.                 for (j = 0; j <= w-4; j+=4) {
 205.                     sum = buf[j] * f0,
 206.                     sum1 = buf[j+1] * f0,
 207.                     sum2 = buf[j+2] * f0,
 208.                     sum3 = buf[j+3] * f0;
 209.                     for (k = 1; k < kernel_size; ++k) {
 210.                         fk = filter[k];
 211.                         sum += buf[k + j] * fk;
 212.                         sum1 += buf[k + j+1] * fk;
 213.                         sum2 += buf[k + j+2] * fk;
 214.                         sum3 += buf[k + j+3] * fk;
 215.                     }
 216.                     dst_d[dp+j] = Math.min(sum >> 8, 255);
 217.                     dst_d[dp+j+1] = Math.min(sum1 >> 8, 255);
 218.                     dst_d[dp+j+2] = Math.min(sum2 >> 8, 255);
 219.                     dst_d[dp+j+3] = Math.min(sum3 >> 8, 255);
 220.                 }
 221.                 for (; j < w; ++j) {
 222.                     sum = buf[j] * f0;
 223.                     for (k = 1; k < kernel_size; ++k) {
 224.                         sum += buf[k + j] * filter[k];
 225.                     }
 226.                     dst_d[dp+j] = Math.min(sum >> 8, 255);
 227.                 }
 228.                 sp += w;
 229.                 dp += w;
 230.             }
 231.  
 232.             // vert pass
 233.             for (i = 0; i < w; ++i) {
 234.                 sum = dst_d[i];
 235.                 for (j = 0; j < half_kernel; ++j) {
 236.                     buf[j] = sum;
 237.                 }
 238.                 k = i;
 239.                 for (j = 0; j <= h-2; j+=2, k+=w2) {
 240.                     buf[j+half_kernel] = dst_d[k];
 241.                     buf[j+half_kernel+1] = dst_d[k+w];
 242.                 }
 243.                 for (; j < h; ++j, k+=w) {
 244.                     buf[j+half_kernel] = dst_d[k];
 245.                 }
 246.                 sum = dst_d[(h-1)*w + i];
 247.                 for (j = h; j < half_kernel + h; ++j) {
 248.                     buf[j + half_kernel] = sum;
 249.                 }
 250.                 dp = i;
 251.                 for (j = 0; j <= h-4; j+=4, dp+=w4) {
 252.                     sum = buf[j] * f0,
 253.                     sum1 = buf[j+1] * f0,
 254.                     sum2 = buf[j+2] * f0,
 255.                     sum3 = buf[j+3] * f0;
 256.                     for (k = 1; k < kernel_size; ++k) {
 257.                         fk = filter[k];
 258.                         sum += buf[k + j] * fk;
 259.                         sum1 += buf[k + j+1] * fk;
 260.                         sum2 += buf[k + j+2] * fk;
 261.                         sum3 += buf[k + j+3] * fk;
 262.                     }
 263.                     dst_d[dp] = Math.min(sum >> 8, 255);
 264.                     dst_d[dp+w] = Math.min(sum1 >> 8, 255);
 265.                     dst_d[dp+w2] = Math.min(sum2 >> 8, 255);
 266.                     dst_d[dp+w3] = Math.min(sum3 >> 8, 255);
 267.                 }
 268.                 for (; j < h; ++j, dp+=w) {
 269.                     sum = buf[j] * f0;
 270.                     for (k = 1; k < kernel_size; ++k) {
 271.                         sum += buf[k + j] * filter[k];
 272.                     }
 273.                     dst_d[dp] = Math.min(sum >> 8, 255);
 274.                 }
 275.             }
 276.         }
 277.  
 278.         var _convol = function(buf, src_d, dst_d, w, h, filter, kernel_size, half_kernel) {
 279.             var i=0,j=0,k=0,sp=0,dp=0,sum=0.0,sum1=0.0,sum2=0.0,sum3=0.0,f0=filter[0],fk=0.0;
 280.             var w2=w<<1,w3=w*3,w4=w<<2;
 281.             // hor pass
 282.             for (; i < h; ++i) {
 283.                 sum = src_d[sp];
 284.                 for (j = 0; j < half_kernel; ++j) {
 285.                     buf[j] = sum;
 286.                 }
 287.                 for (j = 0; j <= w-2; j+=2) {
 288.                     buf[j + half_kernel] = src_d[sp+j];
 289.                     buf[j + half_kernel+1] = src_d[sp+j+1];
 290.                 }
 291.                 for (; j < w; ++j) {
 292.                     buf[j + half_kernel] = src_d[sp+j];
 293.                 }
 294.                 sum = src_d[sp+w-1];
 295.                 for (j = w; j < half_kernel + w; ++j) {
 296.                     buf[j + half_kernel] = sum;
 297.                 }
 298.                 for (j = 0; j <= w-4; j+=4) {
 299.                     sum = buf[j] * f0,
 300.                     sum1 = buf[j+1] * f0,
 301.                     sum2 = buf[j+2] * f0,
 302.                     sum3 = buf[j+3] * f0;
 303.                     for (k = 1; k < kernel_size; ++k) {
 304.                         fk = filter[k];
 305.                         sum += buf[k + j] * fk;
 306.                         sum1 += buf[k + j+1] * fk;
 307.                         sum2 += buf[k + j+2] * fk;
 308.                         sum3 += buf[k + j+3] * fk;
 309.                     }
 310.                     dst_d[dp+j] = sum;
 311.                     dst_d[dp+j+1] = sum1;
 312.                     dst_d[dp+j+2] = sum2;
 313.                     dst_d[dp+j+3] = sum3;
 314.                 }
 315.                 for (; j < w; ++j) {
 316.                     sum = buf[j] * f0;
 317.                     for (k = 1; k < kernel_size; ++k) {
 318.                         sum += buf[k + j] * filter[k];
 319.                     }
 320.                     dst_d[dp+j] = sum;
 321.                 }
 322.                 sp += w;
 323.                 dp += w;
 324.             }
 325.  
 326.             // vert pass
 327.             for (i = 0; i < w; ++i) {
 328.                 sum = dst_d[i];
 329.                 for (j = 0; j < half_kernel; ++j) {
 330.                     buf[j] = sum;
 331.                 }
 332.                 k = i;
 333.                 for (j = 0; j <= h-2; j+=2, k+=w2) {
 334.                     buf[j+half_kernel] = dst_d[k];
 335.                     buf[j+half_kernel+1] = dst_d[k+w];
 336.                 }
 337.                 for (; j < h; ++j, k+=w) {
 338.                     buf[j+half_kernel] = dst_d[k];
 339.                 }
 340.                 sum = dst_d[(h-1)*w + i];
 341.                 for (j = h; j < half_kernel + h; ++j) {
 342.                     buf[j + half_kernel] = sum;
 343.                 }
 344.                 dp = i;
 345.                 for (j = 0; j <= h-4; j+=4, dp+=w4) {
 346.                     sum = buf[j] * f0,
 347.                     sum1 = buf[j+1] * f0,
 348.                     sum2 = buf[j+2] * f0,
 349.                     sum3 = buf[j+3] * f0;
 350.                     for (k = 1; k < kernel_size; ++k) {
 351.                         fk = filter[k];
 352.                         sum += buf[k + j] * fk;
 353.                         sum1 += buf[k + j+1] * fk;
 354.                         sum2 += buf[k + j+2] * fk;
 355.                         sum3 += buf[k + j+3] * fk;
 356.                     }
 357.                     dst_d[dp] = sum;
 358.                     dst_d[dp+w] = sum1;
 359.                     dst_d[dp+w2] = sum2;
 360.                     dst_d[dp+w3] = sum3;
 361.                 }
 362.                 for (; j < h; ++j, dp+=w) {
 363.                     sum = buf[j] * f0;
 364.                     for (k = 1; k < kernel_size; ++k) {
 365.                         sum += buf[k + j] * filter[k];
 366.                     }
 367.                     dst_d[dp] = sum;
 368.                 }
 369.             }
 370.         }
 371.  
 372.         return {
 373.             // TODO: add support for RGB/BGR order
 374.             // for raw arrays
 375.             grayscale: function(src, w, h, dst, code) {
 376.                 // this is default image data representation in browser
 377.                 if (typeof code === "undefined") { code = jsfeat.COLOR_RGBA2GRAY; }
 378.                 var x=0, y=0, i=0, j=0, ir=0,jr=0;
 379.                 var coeff_r = 4899, coeff_g = 9617, coeff_b = 1868, cn = 4;
 380.  
 381.                 if(code == jsfeat.COLOR_BGRA2GRAY || code == jsfeat.COLOR_BGR2GRAY) {
 382.                     coeff_r = 1868;
 383.                     coeff_b = 4899;
 384.                 }
 385.                 if(code == jsfeat.COLOR_RGB2GRAY || code == jsfeat.COLOR_BGR2GRAY) {
 386.                     cn = 3;
 387.                 }
 388.                 var cn2 = cn<<1, cn3 = (cn*3)|0;
 389.  
 390.                 dst.resize(w, h, 1);
 391.                 var dst_u8 = dst.data;
 392.  
 393.                 for(y = 0; y < h; ++y, j+=w, i+=w*cn) {
 394.                     for(x = 0, ir = i, jr = j; x <= w-4; x+=4, ir+=cn<<2, jr+=4) {
 395.                         dst_u8[jr]     = (src[ir] * coeff_r + src[ir+1] * coeff_g + src[ir+2] * coeff_b + 8192) >> 14;
 396.                         dst_u8[jr + 1] = (src[ir+cn] * coeff_r + src[ir+cn+1] * coeff_g + src[ir+cn+2] * coeff_b + 8192) >> 14;
 397.                         dst_u8[jr + 2] = (src[ir+cn2] * coeff_r + src[ir+cn2+1] * coeff_g + src[ir+cn2+2] * coeff_b + 8192) >> 14;
 398.                         dst_u8[jr + 3] = (src[ir+cn3] * coeff_r + src[ir+cn3+1] * coeff_g + src[ir+cn3+2] * coeff_b + 8192) >> 14;
 399.                     }
 400.                     for (; x < w; ++x, ++jr, ir+=cn) {
 401.                         dst_u8[jr] = (src[ir] * coeff_r + src[ir+1] * coeff_g + src[ir+2] * coeff_b + 8192) >> 14;
 402.                     }
 403.                 }
 404.             },
 405.             // derived from CCV library
 406.             resample: function(src, dst, nw, nh) {
 407.                 var h=src.rows,w=src.cols;
 408.                 if (h > nh && w > nw) {
 409.                     dst.resize(nw, nh, src.channel);
 410.                     // using the fast alternative (fix point scale, 0x100 to avoid overflow)
 411.                     if (src.type&jsfeat.U8_t && dst.type&jsfeat.U8_t && h * w / (nh * nw) < 0x100) {
 412.                         _resample_u8(src, dst, nw, nh);
 413.                     } else {
 414.                         _resample(src, dst, nw, nh);
 415.                     }
 416.                 }
 417.             },
 418.  
 419.             box_blur_gray: function(src, dst, radius, options) {
 420.                 if (typeof options === "undefined") { options = 0; }
 421.                 var w=src.cols, h=src.rows, h2=h<<1, w2=w<<1;
 422.                 var i=0,x=0,y=0,end=0;
 423.                 var windowSize = ((radius << 1) + 1)|0;
 424.                 var radiusPlusOne = (radius + 1)|0, radiusPlus2 = (radiusPlusOne+1)|0;
 425.                 var scale = options&jsfeat.BOX_BLUR_NOSCALE ? 1 : (1.0 / (windowSize*windowSize));
 426.  
 427.                 var tmp_buff = jsfeat.cache.get_buffer((w*h)<<2);
 428.  
 429.                 var sum=0, dstIndex=0, srcIndex = 0, nextPixelIndex=0, previousPixelIndex=0;
 430.                 var data_i32 = tmp_buff.i32; // to prevent overflow
 431.                 var data_u8 = src.data;
 432.                 var hold=0;
 433.  
 434.                 dst.resize(w, h, src.channel);
 435.  
 436.                 // first pass
 437.                 // no need to scale
 438.                 //data_u8 = src.data;
 439.                 //data_i32 = tmp;
 440.                 for (y = 0; y < h; ++y) {
 441.                     dstIndex = y;
 442.                     sum = radiusPlusOne * data_u8[srcIndex];
 443.  
 444.                     for(i = (srcIndex+1)|0, end=(srcIndex+radius)|0; i <= end; ++i) {
 445.                         sum += data_u8[i];
 446.                     }
 447.  
 448.                     nextPixelIndex = (srcIndex + radiusPlusOne)|0;
 449.                     previousPixelIndex = srcIndex;
 450.                     hold = data_u8[previousPixelIndex];
 451.                     for(x = 0; x < radius; ++x, dstIndex += h) {
 452.                         data_i32[dstIndex] = sum;
 453.                         sum += data_u8[nextPixelIndex]- hold;
 454.                         nextPixelIndex ++;
 455.                     }
 456.                     for(; x < w-radiusPlus2; x+=2, dstIndex += h2) {
 457.                         data_i32[dstIndex] = sum;
 458.                         sum += data_u8[nextPixelIndex]- data_u8[previousPixelIndex];
 459.  
 460.                         data_i32[dstIndex+h] = sum;
 461.                         sum += data_u8[nextPixelIndex+1]- data_u8[previousPixelIndex+1];
 462.  
 463.                         nextPixelIndex +=2;
 464.                         previousPixelIndex +=2;
 465.                     }
 466.                     for(; x < w-radiusPlusOne; ++x, dstIndex += h) {
 467.                         data_i32[dstIndex] = sum;
 468.                         sum += data_u8[nextPixelIndex]- data_u8[previousPixelIndex];
 469.  
 470.                         nextPixelIndex ++;
 471.                         previousPixelIndex ++;
 472.                     }
 473.                    
 474.                     hold = data_u8[nextPixelIndex-1];
 475.                     for(; x < w; ++x, dstIndex += h) {
 476.                         data_i32[dstIndex] = sum;
 477.  
 478.                         sum += hold- data_u8[previousPixelIndex];
 479.                         previousPixelIndex ++;
 480.                     }
 481.  
 482.                     srcIndex += w;
 483.                 }
 484.                 //
 485.                 // second pass
 486.                 srcIndex = 0;
 487.                 //data_i32 = tmp; // this is a transpose
 488.                 data_u8 = dst.data;
 489.  
 490.                 // dont scale result
 491.                 if(scale == 1) {
 492.                     for (y = 0; y < w; ++y) {
 493.                         dstIndex = y;
 494.                         sum = radiusPlusOne * data_i32[srcIndex];
 495.  
 496.                         for(i = (srcIndex+1)|0, end=(srcIndex+radius)|0; i <= end; ++i) {
 497.                             sum += data_i32[i];
 498.                         }
 499.  
 500.                         nextPixelIndex = srcIndex + radiusPlusOne;
 501.                         previousPixelIndex = srcIndex;
 502.                         hold = data_i32[previousPixelIndex];
 503.  
 504.                         for(x = 0; x < radius; ++x, dstIndex += w) {
 505.                             data_u8[dstIndex] = sum;
 506.                             sum += data_i32[nextPixelIndex]- hold;
 507.                             nextPixelIndex ++;
 508.                         }
 509.                         for(; x < h-radiusPlus2; x+=2, dstIndex += w2) {
 510.                             data_u8[dstIndex] = sum;
 511.                             sum += data_i32[nextPixelIndex]- data_i32[previousPixelIndex];
 512.  
 513.                             data_u8[dstIndex+w] = sum;
 514.                             sum += data_i32[nextPixelIndex+1]- data_i32[previousPixelIndex+1];
 515.  
 516.                             nextPixelIndex +=2;
 517.                             previousPixelIndex +=2;
 518.                         }
 519.                         for(; x < h-radiusPlusOne; ++x, dstIndex += w) {
 520.                             data_u8[dstIndex] = sum;
 521.  
 522.                             sum += data_i32[nextPixelIndex]- data_i32[previousPixelIndex];
 523.                             nextPixelIndex ++;
 524.                             previousPixelIndex ++;
 525.                         }
 526.                         hold = data_i32[nextPixelIndex-1];
 527.                         for(; x < h; ++x, dstIndex += w) {
 528.                             data_u8[dstIndex] = sum;
 529.  
 530.                             sum += hold- data_i32[previousPixelIndex];
 531.                             previousPixelIndex ++;
 532.                         }
 533.  
 534.                         srcIndex += h;
 535.                     }
 536.                 } else {
 537.                     for (y = 0; y < w; ++y) {
 538.                         dstIndex = y;
 539.                         sum = radiusPlusOne * data_i32[srcIndex];
 540.  
 541.                         for(i = (srcIndex+1)|0, end=(srcIndex+radius)|0; i <= end; ++i) {
 542.                             sum += data_i32[i];
 543.                         }
 544.  
 545.                         nextPixelIndex = srcIndex + radiusPlusOne;
 546.                         previousPixelIndex = srcIndex;
 547.                         hold = data_i32[previousPixelIndex];
 548.  
 549.                         for(x = 0; x < radius; ++x, dstIndex += w) {
 550.                             data_u8[dstIndex] = sum*scale;
 551.                             sum += data_i32[nextPixelIndex]- hold;
 552.                             nextPixelIndex ++;
 553.                         }
 554.                         for(; x < h-radiusPlus2; x+=2, dstIndex += w2) {
 555.                             data_u8[dstIndex] = sum*scale;
 556.                             sum += data_i32[nextPixelIndex]- data_i32[previousPixelIndex];
 557.  
 558.                             data_u8[dstIndex+w] = sum*scale;
 559.                             sum += data_i32[nextPixelIndex+1]- data_i32[previousPixelIndex+1];
 560.  
 561.                             nextPixelIndex +=2;
 562.                             previousPixelIndex +=2;
 563.                         }
 564.                         for(; x < h-radiusPlusOne; ++x, dstIndex += w) {
 565.                             data_u8[dstIndex] = sum*scale;
 566.  
 567.                             sum += data_i32[nextPixelIndex]- data_i32[previousPixelIndex];
 568.                             nextPixelIndex ++;
 569.                             previousPixelIndex ++;
 570.                         }
 571.                         hold = data_i32[nextPixelIndex-1];
 572.                         for(; x < h; ++x, dstIndex += w) {
 573.                             data_u8[dstIndex] = sum*scale;
 574.  
 575.                             sum += hold- data_i32[previousPixelIndex];
 576.                             previousPixelIndex ++;
 577.                         }
 578.  
 579.                         srcIndex += h;
 580.                     }
 581.                 }
 582.  
 583.                 jsfeat.cache.put_buffer(tmp_buff);
 584.             },
 585.  
 586.             gaussian_blur: function(src, dst, kernel_size, sigma) {
 587.                 if (typeof sigma === "undefined") { sigma = 0.0; }
 588.                 if (typeof kernel_size === "undefined") { kernel_size = 0; }
 589.                 kernel_size = kernel_size == 0 ? (Math.max(1, (4.0 * sigma + 1.0 - 1e-8)) * 2 + 1)|0 : kernel_size;
 590.                 var half_kernel = kernel_size >> 1;
 591.                 var w = src.cols, h = src.rows;
 592.                 var data_type = src.type, is_u8 = data_type&jsfeat.U8_t;
 593.  
 594.                 dst.resize(w, h, src.channel);
 595.  
 596.                 var src_d = src.data, dst_d = dst.data;
 597.                 var buf,filter,buf_sz=(kernel_size + Math.max(h, w))|0;
 598.  
 599.                 var buf_node = jsfeat.cache.get_buffer(buf_sz<<2);
 600.                 var filt_node = jsfeat.cache.get_buffer(kernel_size<<2);
 601.  
 602.                 if(is_u8) {
 603.                     buf = buf_node.i32;
 604.                     filter = filt_node.i32;
 605.                 } else if(data_type&jsfeat.S32_t) {
 606.                     buf = buf_node.i32;
 607.                     filter = filt_node.f32;
 608.                 } else {
 609.                     buf = buf_node.f32;
 610.                     filter = filt_node.f32;
 611.                 }
 612.  
 613.                 jsfeat.math.get_gaussian_kernel(kernel_size, sigma, filter, data_type);
 614.  
 615.                 if(is_u8) {
 616.                     _convol_u8(buf, src_d, dst_d, w, h, filter, kernel_size, half_kernel);
 617.                 } else {
 618.                     _convol(buf, src_d, dst_d, w, h, filter, kernel_size, half_kernel);
 619.                 }
 620.  
 621.                 jsfeat.cache.put_buffer(buf_node);
 622.                 jsfeat.cache.put_buffer(filt_node);
 623.             },
 624.             hough_transform: function( img, rho_res, theta_res, threshold ) {
 625.                 var image = img.data;
 626.  
 627.                 var width = img.cols;
 628.                 var height = img.rows;
 629.                 var step = width;
 630.  
 631.                 min_theta = 0.0;
 632.                 max_theta = Math.PI;
 633.  
 634.                 numangle = Math.round((max_theta - min_theta) / theta_res);
 635.                 numrho = Math.round(((width + height) * 2 + 1) / rho_res);
 636.                 irho = 1.0 / rho_res;
 637.  
 638.                 var accum = new Int32Array((numangle+2) * (numrho+2)); //typed arrays are initialized to 0
 639.                 var tabSin = new Float32Array(numangle);
 640.                 var tabCos = new Float32Array(numangle);
 641.  
 642.                 var n=0;
 643.                 var ang = min_theta;
 644.                 for(; n < numangle; n++ ) {
 645.                     tabSin[n] = Math.sin(ang) * irho;
 646.                     tabCos[n] = Math.cos(ang) * irho;
 647.                     ang += theta_res
 648.                 }
 649.  
 650.                 // stage 1. fill accumulator
 651.                 for( var i = 0; i < height; i++ ) {
 652.                     for( var j = 0; j < width; j++ ) {
 653.                         if( image[i * step + j] != 0 ) {
 654.                             //console.log(r, (n+1) * (numrho+2) + r+1, tabCos[n], tabSin[n]);
 655.                             for(var n = 0; n < numangle; n++ ) {
 656.                                 var r = Math.round( j * tabCos[n] + i * tabSin[n] );
 657.                                 r += (numrho - 1) / 2;
 658.                                 accum[(n+1) * (numrho+2) + r+1] += 1;
 659.                             }
 660.                         }
 661.                     }
 662.                 }
 663.  
 664.                 // stage 2. find local maximums
 665.                 //TODO: Consider making a vector class that uses typed arrays
 666.                 _sort_buf = new Array();
 667.                 for(var r = 0; r < numrho; r++ ) {
 668.                     for(var n = 0; n < numangle; n++ ) {
 669.                         var base = (n+1) * (numrho+2) + r+1;
 670.                         if( accum[base] > threshold &&
 671.                             accum[base] > accum[base - 1] && accum[base] >= accum[base + 1] &&
 672.                             accum[base] > accum[base - numrho - 2] && accum[base] >= accum[base + numrho + 2] ) {
 673.                             _sort_buf.push(base);
 674.                         }
 675.                     }
 676.                 }
 677.  
 678.                 // stage 3. sort the detected lines by accumulator value
 679.                 _sort_buf.sort(function(l1, l2) {
 680.                     return accum[l1] > accum[l2] || (accum[l1] == accum[l2] && l1 < l2);
 681.                 });
 682.  
 683.                 // stage 4. store the first min(total,linesMax) lines to the output buffer
 684.                 linesMax = Math.min(numangle*numrho, _sort_buf.length);
 685.                 scale = 1.0 / (numrho+2);
 686.                 lines = new Array();
 687.                 for( var i = 0; i < linesMax; i++ ) {
 688.                     var idx = _sort_buf[i];
 689.                     var n = Math.floor(idx*scale) - 1;
 690.                     var r = idx - (n+1)*(numrho+2) - 1;
 691.                     var lrho = (r - (numrho - 1)*0.5) * rho_res;
 692.                     var langle = n * theta_res;
 693.                     lines.push([lrho, langle]);
 694.                 }
 695.                 return lines;
 696.             },
 697.             // assume we always need it for u8 image
 698.             pyrdown: function(src, dst, sx, sy) {
 699.                 // this is needed for bbf
 700.                 if (typeof sx === "undefined") { sx = 0; }
 701.                 if (typeof sy === "undefined") { sy = 0; }
 702.  
 703.                 var w = src.cols, h = src.rows;
 704.                 var w2 = w >> 1, h2 = h >> 1;
 705.                 var _w2 = w2 - (sx << 1), _h2 = h2 - (sy << 1);
 706.                 var x=0,y=0,sptr=sx+sy*w,sline=0,dptr=0,dline=0;
 707.  
 708.                 dst.resize(w2, h2, src.channel);
 709.  
 710.                 var src_d = src.data, dst_d = dst.data;
 711.  
 712.                 for(y = 0; y < _h2; ++y) {
 713.                     sline = sptr;
 714.                     dline = dptr;
 715.                     for(x = 0; x <= _w2-2; x+=2, dline+=2, sline += 4) {
 716.                         dst_d[dline] = (src_d[sline] + src_d[sline+1] +
 717.                                             src_d[sline+w] + src_d[sline+w+1] + 2) >> 2;
 718.                         dst_d[dline+1] = (src_d[sline+2] + src_d[sline+3] +
 719.                                             src_d[sline+w+2] + src_d[sline+w+3] + 2) >> 2;
 720.                     }
 721.                     for(; x < _w2; ++x, ++dline, sline += 2) {
 722.                         dst_d[dline] = (src_d[sline] + src_d[sline+1] +
 723.                                             src_d[sline+w] + src_d[sline+w+1] + 2) >> 2;
 724.                     }
 725.                     sptr += w << 1;
 726.                     dptr += w2;
 727.                 }
 728.             },
 729.  
 730.             // dst: [gx,gy,...]
 731.             scharr_derivatives: function(src, dst) {
 732.                 var w = src.cols, h = src.rows;
 733.                 var dstep = w<<1,x=0,y=0,x1=0,a,b,c,d,e,f;
 734.                 var srow0=0,srow1=0,srow2=0,drow=0;
 735.                 var trow0,trow1;
 736.  
 737.                 dst.resize(w, h, 2); // 2 channel output gx, gy
 738.  
 739.                 var img = src.data, gxgy=dst.data;
 740.  
 741.                 var buf0_node = jsfeat.cache.get_buffer((w+2)<<2);
 742.                 var buf1_node = jsfeat.cache.get_buffer((w+2)<<2);
 743.  
 744.                 if(src.type&jsfeat.U8_t || src.type&jsfeat.S32_t) {
 745.                     trow0 = buf0_node.i32;
 746.                     trow1 = buf1_node.i32;
 747.                 } else {
 748.                     trow0 = buf0_node.f32;
 749.                     trow1 = buf1_node.f32;
 750.                 }
 751.  
 752.                 for(; y < h; ++y, srow1+=w) {
 753.                     srow0 = ((y > 0 ? y-1 : 1)*w)|0;
 754.                     srow2 = ((y < h-1 ? y+1 : h-2)*w)|0;
 755.                     drow = (y*dstep)|0;
 756.                     // do vertical convolution
 757.                     for(x = 0, x1 = 1; x <= w-2; x+=2, x1+=2) {
 758.                         a = img[srow0+x], b = img[srow2+x];
 759.                         trow0[x1] = ( (a + b)*3 + (img[srow1+x])*10 );
 760.                         trow1[x1] = ( b - a );
 761.                         //
 762.                         a = img[srow0+x+1], b = img[srow2+x+1];
 763.                         trow0[x1+1] = ( (a + b)*3 + (img[srow1+x+1])*10 );
 764.                         trow1[x1+1] = ( b - a );
 765.                     }
 766.                     for(; x < w; ++x, ++x1) {
 767.                         a = img[srow0+x], b = img[srow2+x];
 768.                         trow0[x1] = ( (a + b)*3 + (img[srow1+x])*10 );
 769.                         trow1[x1] = ( b - a );
 770.                     }
 771.                     // make border
 772.                     x = (w + 1)|0;
 773.                     trow0[0] = trow0[1]; trow0[x] = trow0[w];
 774.                     trow1[0] = trow1[1]; trow1[x] = trow1[w];
 775.                     // do horizontal convolution, interleave the results and store them
 776.                     for(x = 0; x <= w-4; x+=4) {
 777.                         a = trow1[x+2], b = trow1[x+1], c = trow1[x+3], d = trow1[x+4],
 778.                         e = trow0[x+2], f = trow0[x+3];
 779.                         gxgy[drow++] = ( e - trow0[x] );
 780.                         gxgy[drow++] = ( (a + trow1[x])*3 + b*10 );
 781.                         gxgy[drow++] = ( f - trow0[x+1] );
 782.                         gxgy[drow++] = ( (c + b)*3 + a*10 );
 783.  
 784.                         gxgy[drow++] = ( (trow0[x+4] - e) );
 785.                         gxgy[drow++] = ( ((d + a)*3 + c*10) );
 786.                         gxgy[drow++] = ( (trow0[x+5] - f) );
 787.                         gxgy[drow++] = ( ((trow1[x+5] + c)*3 + d*10) );
 788.                     }
 789.                     for(; x < w; ++x) {
 790.                         gxgy[drow++] = ( (trow0[x+2] - trow0[x]) );
 791.                         gxgy[drow++] = ( ((trow1[x+2] + trow1[x])*3 + trow1[x+1]*10) );
 792.                     }
 793.                 }
 794.                 jsfeat.cache.put_buffer(buf0_node);
 795.                 jsfeat.cache.put_buffer(buf1_node);
 796.             },
 797.  
 798.             // compute gradient using Sobel kernel [1 2 1] * [-1 0 1]^T
 799.             // dst: [gx,gy,...]
 800.             sobel_derivatives: function(src, dst) {
 801.                 var w = src.cols, h = src.rows;
 802.                 var dstep = w<<1,x=0,y=0,x1=0,a,b,c,d,e,f;
 803.                 var srow0=0,srow1=0,srow2=0,drow=0;
 804.                 var trow0,trow1;
 805.  
 806.                 dst.resize(w, h, 2); // 2 channel output gx, gy
 807.  
 808.                 var img = src.data, gxgy=dst.data;
 809.  
 810.                 var buf0_node = jsfeat.cache.get_buffer((w+2)<<2);
 811.                 var buf1_node = jsfeat.cache.get_buffer((w+2)<<2);
 812.  
 813.                 if(src.type&jsfeat.U8_t || src.type&jsfeat.S32_t) {
 814.                     trow0 = buf0_node.i32;
 815.                     trow1 = buf1_node.i32;
 816.                 } else {
 817.                     trow0 = buf0_node.f32;
 818.                     trow1 = buf1_node.f32;
 819.                 }
 820.  
 821.                 for(; y < h; ++y, srow1+=w) {
 822.                     srow0 = ((y > 0 ? y-1 : 1)*w)|0;
 823.                     srow2 = ((y < h-1 ? y+1 : h-2)*w)|0;
 824.                     drow = (y*dstep)|0;
 825.                     // do vertical convolution
 826.                     for(x = 0, x1 = 1; x <= w-2; x+=2, x1+=2) {
 827.                         a = img[srow0+x], b = img[srow2+x];
 828.                         trow0[x1] = ( (a + b) + (img[srow1+x]*2) );
 829.                         trow1[x1] = ( b - a );
 830.                         //
 831.                         a = img[srow0+x+1], b = img[srow2+x+1];
 832.                         trow0[x1+1] = ( (a + b) + (img[srow1+x+1]*2) );
 833.                         trow1[x1+1] = ( b - a );
 834.                     }
 835.                     for(; x < w; ++x, ++x1) {
 836.                         a = img[srow0+x], b = img[srow2+x];
 837.                         trow0[x1] = ( (a + b) + (img[srow1+x]*2) );
 838.                         trow1[x1] = ( b - a );
 839.                     }
 840.                     // make border
 841.                     x = (w + 1)|0;
 842.                     trow0[0] = trow0[1]; trow0[x] = trow0[w];
 843.                     trow1[0] = trow1[1]; trow1[x] = trow1[w];
 844.                     // do horizontal convolution, interleave the results and store them
 845.                     for(x = 0; x <= w-4; x+=4) {
 846.                         a = trow1[x+2], b = trow1[x+1], c = trow1[x+3], d = trow1[x+4],
 847.                         e = trow0[x+2], f = trow0[x+3];
 848.                         gxgy[drow++] = ( e - trow0[x] );
 849.                         gxgy[drow++] = ( a + trow1[x] + b*2 );
 850.                         gxgy[drow++] = ( f - trow0[x+1] );
 851.                         gxgy[drow++] = ( c + b + a*2 );
 852.  
 853.                         gxgy[drow++] = ( trow0[x+4] - e );
 854.                         gxgy[drow++] = ( d + a + c*2 );
 855.                         gxgy[drow++] = ( trow0[x+5] - f );
 856.                         gxgy[drow++] = ( trow1[x+5] + c + d*2 );
 857.                     }
 858.                     for(; x < w; ++x) {
 859.                         gxgy[drow++] = ( trow0[x+2] - trow0[x] );
 860.                         gxgy[drow++] = ( trow1[x+2] + trow1[x] + trow1[x+1]*2 );
 861.                     }
 862.                 }
 863.                 jsfeat.cache.put_buffer(buf0_node);
 864.                 jsfeat.cache.put_buffer(buf1_node);
 865.             },
 866.  
 867.             // please note:
 868.             // dst_(type) size should be cols = src.cols+1, rows = src.rows+1
 869.             compute_integral_image: function(src, dst_sum, dst_sqsum, dst_tilted) {
 870.                 var w0=src.cols|0,h0=src.rows|0,src_d=src.data;
 871.                 var w1=(w0+1)|0;
 872.                 var s=0,s2=0,p=0,pup=0,i=0,j=0,v=0,k=0;
 873.  
 874.                 if(dst_sum && dst_sqsum) {
 875.                     // fill first row with zeros
 876.                     for(; i < w1; ++i) {
 877.                         dst_sum[i] = 0, dst_sqsum[i] = 0;
 878.                     }
 879.                     p = (w1+1)|0, pup = 1;
 880.                     for(i = 0, k = 0; i < h0; ++i, ++p, ++pup) {
 881.                         s = s2 = 0;
 882.                         for(j = 0; j <= w0-2; j+=2, k+=2, p+=2, pup+=2) {
 883.                             v = src_d[k];
 884.                             s += v, s2 += v*v;
 885.                             dst_sum[p] = dst_sum[pup] + s;
 886.                             dst_sqsum[p] = dst_sqsum[pup] + s2;
 887.  
 888.                             v = src_d[k+1];
 889.                             s += v, s2 += v*v;
 890.                             dst_sum[p+1] = dst_sum[pup+1] + s;
 891.                             dst_sqsum[p+1] = dst_sqsum[pup+1] + s2;
 892.                         }
 893.                         for(; j < w0; ++j, ++k, ++p, ++pup) {
 894.                             v = src_d[k];
 895.                             s += v, s2 += v*v;
 896.                             dst_sum[p] = dst_sum[pup] + s;
 897.                             dst_sqsum[p] = dst_sqsum[pup] + s2;
 898.                         }
 899.                     }
 900.                 } else if(dst_sum) {
 901.                     // fill first row with zeros
 902.                     for(; i < w1; ++i) {
 903.                         dst_sum[i] = 0;
 904.                     }
 905.                     p = (w1+1)|0, pup = 1;
 906.                     for(i = 0, k = 0; i < h0; ++i, ++p, ++pup) {
 907.                         s = 0;
 908.                         for(j = 0; j <= w0-2; j+=2, k+=2, p+=2, pup+=2) {
 909.                             s += src_d[k];
 910.                             dst_sum[p] = dst_sum[pup] + s;
 911.                             s += src_d[k+1];
 912.                             dst_sum[p+1] = dst_sum[pup+1] + s;
 913.                         }
 914.                         for(; j < w0; ++j, ++k, ++p, ++pup) {
 915.                             s += src_d[k];
 916.                             dst_sum[p] = dst_sum[pup] + s;
 917.                         }
 918.                     }
 919.                 } else if(dst_sqsum) {
 920.                     // fill first row with zeros
 921.                     for(; i < w1; ++i) {
 922.                         dst_sqsum[i] = 0;
 923.                     }
 924.                     p = (w1+1)|0, pup = 1;
 925.                     for(i = 0, k = 0; i < h0; ++i, ++p, ++pup) {
 926.                         s2 = 0;
 927.                         for(j = 0; j <= w0-2; j+=2, k+=2, p+=2, pup+=2) {
 928.                             v = src_d[k];
 929.                             s2 += v*v;
 930.                             dst_sqsum[p] = dst_sqsum[pup] + s2;
 931.                             v = src_d[k+1];
 932.                             s2 += v*v;
 933.                             dst_sqsum[p+1] = dst_sqsum[pup+1] + s2;
 934.                         }
 935.                         for(; j < w0; ++j, ++k, ++p, ++pup) {
 936.                             v = src_d[k];
 937.                             s2 += v*v;
 938.                             dst_sqsum[p] = dst_sqsum[pup] + s2;
 939.                         }
 940.                     }
 941.                 }
 942.  
 943.                 if(dst_tilted) {
 944.                     // fill first row with zeros
 945.                     for(i = 0; i < w1; ++i) {
 946.                         dst_tilted[i] = 0;
 947.                     }
 948.                     // diagonal
 949.                     p = (w1+1)|0, pup = 0;
 950.                     for(i = 0, k = 0; i < h0; ++i, ++p, ++pup) {
 951.                         for(j = 0; j <= w0-2; j+=2, k+=2, p+=2, pup+=2) {
 952.                             dst_tilted[p] = src_d[k] + dst_tilted[pup];
 953.                             dst_tilted[p+1] = src_d[k+1] + dst_tilted[pup+1];
 954.                         }
 955.                         for(; j < w0; ++j, ++k, ++p, ++pup) {
 956.                             dst_tilted[p] = src_d[k] + dst_tilted[pup];
 957.                         }
 958.                     }
 959.                     // diagonal
 960.                     p = (w1+w0)|0, pup = w0;
 961.                     for(i = 0; i < h0; ++i, p+=w1, pup+=w1) {
 962.                         dst_tilted[p] += dst_tilted[pup];
 963.                     }
 964.  
 965.                     for(j = w0-1; j > 0; --j) {
 966.                         p = j+h0*w1, pup=p-w1;
 967.                         for(i = h0; i > 0; --i, p-=w1, pup-=w1) {
 968.                             dst_tilted[p] += dst_tilted[pup] + dst_tilted[pup+1];
 969.                         }
 970.                     }
 971.                 }
 972.             },
 973.             equalize_histogram: function(src, dst) {
 974.                 var w=src.cols,h=src.rows,src_d=src.data;
 975.  
 976.                 dst.resize(w, h, src.channel);
 977.  
 978.                 var dst_d=dst.data,size=w*h;
 979.                 var i=0,prev=0,hist0,norm;
 980.  
 981.                 var hist0_node = jsfeat.cache.get_buffer(256<<2);
 982.                 hist0 = hist0_node.i32;
 983.                 for(; i < 256; ++i) hist0[i] = 0;
 984.                 for (i = 0; i < size; ++i) {
 985.                     ++hist0[src_d[i]];
 986.                 }
 987.  
 988.                 prev = hist0[0];
 989.                 for (i = 1; i < 256; ++i) {
 990.                     prev = hist0[i] += prev;
 991.                 }
 992.  
 993.                 norm = 255 / size;
 994.                 for (i = 0; i < size; ++i) {
 995.                     dst_d[i] = (hist0[src_d[i]] * norm + 0.5)|0;
 996.                 }
 997.                 jsfeat.cache.put_buffer(hist0_node);
 998.             },
 999.  
 1000.             canny: function(src, dst, low_thresh, high_thresh) {
 1001.                 var w=src.cols,h=src.rows,src_d=src.data;
 1002.  
 1003.                 dst.resize(w, h, src.channel);
 1004.                
 1005.                 var dst_d=dst.data;
 1006.                 var i=0,j=0,grad=0,w2=w<<1,_grad=0,suppress=0,f=0,x=0,y=0,s=0;
 1007.                 var tg22x=0,tg67x=0;
 1008.  
 1009.                 // cache buffers
 1010.                 var dxdy_node = jsfeat.cache.get_buffer((h * w2)<<2);
 1011.                 var buf_node = jsfeat.cache.get_buffer((3 * (w + 2))<<2);
 1012.                 var map_node = jsfeat.cache.get_buffer(((h+2) * (w + 2))<<2);
 1013.                 var stack_node = jsfeat.cache.get_buffer((h * w)<<2);
 1014.                
 1015.  
 1016.                 var buf = buf_node.i32;
 1017.                 var map = map_node.i32;
 1018.                 var stack = stack_node.i32;
 1019.                 var dxdy = dxdy_node.i32;
 1020.                 var dxdy_m = new jsfeat.matrix_t(w, h, jsfeat.S32C2_t, dxdy_node.data);
 1021.                 var row0=1,row1=(w+2+1)|0,row2=(2*(w+2)+1)|0,map_w=(w+2)|0,map_i=(map_w+1)|0,stack_i=0;
 1022.  
 1023.                 this.sobel_derivatives(src, dxdy_m);
 1024.  
 1025.                 if(low_thresh > high_thresh) {
 1026.                     i = low_thresh;
 1027.                     low_thresh = high_thresh;
 1028.                     high_thresh = i;
 1029.                 }
 1030.  
 1031.                 i = (3 * (w + 2))|0;
 1032.                 while(--i>=0) {
 1033.                     buf[i] = 0;
 1034.                 }
 1035.  
 1036.                 i = ((h+2) * (w + 2))|0;
 1037.                 while(--i>=0) {
 1038.                     map[i] = 0;
 1039.                 }
 1040.  
 1041.                 for (; j < w; ++j, grad+=2) {
 1042.                     //buf[row1+j] = Math.abs(dxdy[grad]) + Math.abs(dxdy[grad+1]);
 1043.                     x = dxdy[grad], y = dxdy[grad+1];
 1044.                     //buf[row1+j] = x*x + y*y;
 1045.                     buf[row1+j] = ((x ^ (x >> 31)) - (x >> 31)) + ((y ^ (y >> 31)) - (y >> 31));
 1046.                 }
 1047.  
 1048.                 for(i=1; i <= h; ++i, grad+=w2) {
 1049.                     if(i == h) {
 1050.                         j = row2+w;
 1051.                         while(--j>=row2) {
 1052.                             buf[j] = 0;
 1053.                         }
 1054.                     } else {
 1055.                         for (j = 0; j < w; j++) {
 1056.                             //buf[row2+j] =  Math.abs(dxdy[grad+(j<<1)]) + Math.abs(dxdy[grad+(j<<1)+1]);
 1057.                             x = dxdy[grad+(j<<1)], y = dxdy[grad+(j<<1)+1];
 1058.                             //buf[row2+j] = x*x + y*y;
 1059.                             buf[row2+j] = ((x ^ (x >> 31)) - (x >> 31)) + ((y ^ (y >> 31)) - (y >> 31));
 1060.                         }
 1061.                     }
 1062.                     _grad = (grad - w2)|0;
 1063.                     map[map_i-1] = 0;
 1064.                     suppress = 0;
 1065.                     for(j = 0; j < w; ++j, _grad+=2) {
 1066.                         f = buf[row1+j];
 1067.                         if (f > low_thresh) {
 1068.                             x = dxdy[_grad];
 1069.                             y = dxdy[_grad+1];
 1070.                             s = x ^ y;
 1071.                             // seems ot be faster than Math.abs
 1072.                             x = ((x ^ (x >> 31)) - (x >> 31))|0;
 1073.                             y = ((y ^ (y >> 31)) - (y >> 31))|0;
 1074.                             //x * tan(22.5) x * tan(67.5) == 2 * x + x * tan(22.5)
 1075.                             tg22x = x * 13573;
 1076.                             tg67x = tg22x + ((x + x) << 15);
 1077.                             y <<= 15;
 1078.                             if (y < tg22x) {
 1079.                                 if (f > buf[row1+j-1] && f >= buf[row1+j+1]) {
 1080.                                     if (f > high_thresh && !suppress && map[map_i+j-map_w] != 2) {
 1081.                                         map[map_i+j] = 2;
 1082.                                         suppress = 1;
 1083.                                         stack[stack_i++] = map_i + j;
 1084.                                     } else {
 1085.                                         map[map_i+j] = 1;
 1086.                                     }
 1087.                                     continue;
 1088.                                 }
 1089.                             } else if (y > tg67x) {
 1090.                                 if (f > buf[row0+j] && f >= buf[row2+j]) {
 1091.                                     if (f > high_thresh && !suppress && map[map_i+j-map_w] != 2) {
 1092.                                         map[map_i+j] = 2;
 1093.                                         suppress = 1;
 1094.                                         stack[stack_i++] = map_i + j;
 1095.                                     } else {
 1096.                                         map[map_i+j] = 1;
 1097.                                     }
 1098.                                     continue;
 1099.                                 }
 1100.                             } else {
 1101.                                 s = s < 0 ? -1 : 1;
 1102.                                 if (f > buf[row0+j-s] && f > buf[row2+j+s]) {
 1103.                                     if (f > high_thresh && !suppress && map[map_i+j-map_w] != 2) {
 1104.                                         map[map_i+j] = 2;
 1105.                                         suppress = 1;
 1106.                                         stack[stack_i++] = map_i + j;
 1107.                                     } else {
 1108.                                         map[map_i+j] = 1;
 1109.                                     }
 1110.                                     continue;
 1111.                                 }
 1112.                             }
 1113.                         }
 1114.                         map[map_i+j] = 0;
 1115.                         suppress = 0;
 1116.                     }
 1117.                     map[map_i+w] = 0;
 1118.                     map_i += map_w;
 1119.                     j = row0;
 1120.                     row0 = row1;
 1121.                     row1 = row2;
 1122.                     row2 = j;
 1123.                 }
 1124.  
 1125.                 j = map_i - map_w - 1;
 1126.                 for(i = 0; i < map_w; ++i, ++j) {
 1127.                     map[j] = 0;
 1128.                 }
 1129.                 // path following
 1130.                 while(stack_i > 0) {
 1131.                     map_i = stack[--stack_i];
 1132.                     map_i -= map_w+1;
 1133.                     if(map[map_i] == 1) map[map_i] = 2, stack[stack_i++] = map_i;
 1134.                     map_i += 1;
 1135.                     if(map[map_i] == 1) map[map_i] = 2, stack[stack_i++] = map_i;
 1136.                     map_i += 1;
 1137.                     if(map[map_i] == 1) map[map_i] = 2, stack[stack_i++] = map_i;
 1138.                     map_i += map_w;
 1139.                     if(map[map_i] == 1) map[map_i] = 2, stack[stack_i++] = map_i;
 1140.                     map_i -= 2;
 1141.                     if(map[map_i] == 1) map[map_i] = 2, stack[stack_i++] = map_i;
 1142.                     map_i += map_w;
 1143.                     if(map[map_i] == 1) map[map_i] = 2, stack[stack_i++] = map_i;
 1144.                     map_i += 1;
 1145.                     if(map[map_i] == 1) map[map_i] = 2, stack[stack_i++] = map_i;
 1146.                     map_i += 1;
 1147.                     if(map[map_i] == 1) map[map_i] = 2, stack[stack_i++] = map_i;
 1148.                 }
 1149.  
 1150.                 map_i = map_w + 1;
 1151.                 row0 = 0;
 1152.                 for(i = 0; i < h; ++i, map_i+=map_w) {
 1153.                     for(j = 0; j < w; ++j) {
 1154.                         dst_d[row0++] = (map[map_i+j] == 2) * 0xff;
 1155.                     }
 1156.                 }
 1157.  
 1158.                 // free buffers
 1159.                 jsfeat.cache.put_buffer(dxdy_node);
 1160.                 jsfeat.cache.put_buffer(buf_node);
 1161.                 jsfeat.cache.put_buffer(map_node);
 1162.                 jsfeat.cache.put_buffer(stack_node);
 1163.             },
 1164.             // transform is 3x3 matrix_t
 1165.             warp_perspective: function(src, dst, transform, fill_value) {
 1166.                 if (typeof fill_value === "undefined") { fill_value = 0; }
 1167.                 var src_width=src.cols|0, src_height=src.rows|0, dst_width=dst.cols|0, dst_height=dst.rows|0;
 1168.                 var src_d=src.data, dst_d=dst.data;
 1169.                 var x=0,y=0,off=0,ixs=0,iys=0,xs=0.0,ys=0.0,xs0=0.0,ys0=0.0,ws=0.0,sc=0.0,a=0.0,b=0.0,p0=0.0,p1=0.0;
 1170.                 var td=transform.data;
 1171.                 var m00=td[0],m01=td[1],m02=td[2],
 1172.                     m10=td[3],m11=td[4],m12=td[5],
 1173.                     m20=td[6],m21=td[7],m22=td[8];
 1174.  
 1175.                 for(var dptr = 0; y < dst_height; ++y) {
 1176.                     xs0 = m01 * y + m02,
 1177.                     ys0 = m11 * y + m12,
 1178.                     ws  = m21 * y + m22;
 1179.                     for(x = 0; x < dst_width; ++x, ++dptr, xs0+=m00, ys0+=m10, ws+=m20) {
 1180.                         sc = 1.0 / ws;
 1181.                         xs = xs0 * sc, ys = ys0 * sc;
 1182.                         ixs = xs | 0, iys = ys | 0;
 1183.  
 1184.                         if(xs > 0 && ys > 0 && ixs < (src_width - 1) && iys < (src_height - 1)) {
 1185.                             a = Math.max(xs - ixs, 0.0);
 1186.                             b = Math.max(ys - iys, 0.0);
 1187.                             off = (src_width*iys + ixs)|0;
 1188.  
 1189.                             p0 = src_d[off] +  a * (src_d[off+1] - src_d[off]);
 1190.                             p1 = src_d[off+src_width] + a * (src_d[off+src_width+1] - src_d[off+src_width]);
 1191.  
 1192.                             dst_d[dptr] = p0 + b * (p1 - p0);
 1193.                         }
 1194.                         else dst_d[dptr] = fill_value;
 1195.                     }
 1196.                 }
 1197.             },
 1198.             // transform is 3x3 or 2x3 matrix_t only first 6 values referenced
 1199.             warp_affine: function(src, dst, transform, fill_value) {
 1200.                 if (typeof fill_value === "undefined") { fill_value = 0; }
 1201.                 var src_width=src.cols, src_height=src.rows, dst_width=dst.cols, dst_height=dst.rows;
 1202.                 var src_d=src.data, dst_d=dst.data;
 1203.                 var x=0,y=0,off=0,ixs=0,iys=0,xs=0.0,ys=0.0,a=0.0,b=0.0,p0=0.0,p1=0.0;
 1204.                 var td=transform.data;
 1205.                 var m00=td[0],m01=td[1],m02=td[2],
 1206.                     m10=td[3],m11=td[4],m12=td[5];
 1207.  
 1208.                 for(var dptr = 0; y < dst_height; ++y) {
 1209.                     xs = m01 * y + m02;
 1210.                     ys = m11 * y + m12;
 1211.                     for(x = 0; x < dst_width; ++x, ++dptr, xs+=m00, ys+=m10) {
 1212.                         ixs = xs | 0; iys = ys | 0;
 1213.  
 1214.                         if(ixs >= 0 && iys >= 0 && ixs < (src_width - 1) && iys < (src_height - 1)) {
 1215.                             a = xs - ixs;
 1216.                             b = ys - iys;
 1217.                             off = src_width*iys + ixs;
 1218.  
 1219.                             p0 = src_d[off] +  a * (src_d[off+1] - src_d[off]);
 1220.                             p1 = src_d[off+src_width] + a * (src_d[off+src_width+1] - src_d[off+src_width]);
 1221.  
 1222.                             dst_d[dptr] = p0 + b * (p1 - p0);
 1223.                         }
 1224.                         else dst_d[dptr] = fill_value;
 1225.                     }
 1226.                 }
 1227.             },
 1228.            
 1229.             // Basic RGB Skin detection filter
 1230.             // from http://popscan.blogspot.fr/2012/08/skin-detection-in-digital-images.html
 1231.             skindetector: function(src,dst) {
 1232.                 var r,g,b,j;
 1233.                 var i = src.width*src.height;
 1234.                 while(i--){
 1235.                     j = i*4;
 1236.                     r = src.data[j];
 1237.                     g = src.data[j+1];
 1238.                     b = src.data[j+2];
 1239.                     if((r>95)&&(g>40)&&(b>20)
 1240.                      &&(r>g)&&(r>b)
 1241.                      &&(r-Math.min(g,b)>15)
 1242.                      &&(Math.abs(r-g)>15)){
 1243.                          dst[i] = 255;
 1244.                     } else {
 1245.                         dst[i] = 0;
 1246.                     }
 1247.                 }                
 1248.             }
 1249.         };
 1250.     })();
 1251.  
 1252.     global.imgproc = imgproc;
 1253.  
 1254. })(jsfeat);
 1255.  
downloadjsfeat_imgproc.js Source code - Download jsfeat Source code
Related Source Codes/Software:
flakes - Flakes is an Admin Template Framework. A combinati... 2017-04-15
capstone - Capstone disassembly/disassembler framework: Core ... 2017-04-15
nginx-resources - A collection of resources covering Nginx, Nginx + ... 2017-04-15
utron - A lightweight MVC framework for Go(Golang) 2017-04-15
cfssl - CFSSL: Cloudflare's PKI and TLS toolkit ... 2017-04-15
MLeaksFinder - Find memory leaks in your iOS app at develop time. 2017-04-16
qt - Qt binding for Go (Golang) which supports Windows ... 2017-04-16
rainloop-webmail - Simple, modern & fast web-based email client ... 2017-04-16
pencil - Multiplatform GUI Prototyping/Wireframing 2017-04-16
x64dbg - An open-source x64/x32 debugger for windows. ... 2017-04-16
Toucan - Fabulous Image Processing in Swift 2017-04-23
CoffeeScriptRedux - 2017-04-23
breakpoint - Really simple media queries in Sa 2017-04-23
libsvm - 2017-04-22
grr - GRR Rapid Response: remote live forensics for inci... 2017-04-22
grit - **Grit is no longer maintained. Check out libgit2/... 2017-04-22
guard-livereload - Guard::LiveReload automatically reload your browse... 2017-04-22
Begin-Latex-in-minutes - Brief Intro to LaTeX for beginners that helps you ... 2017-04-22
wicked - Use wicked to turn your controller into a wizard ... 2017-04-22
flexboxfroggy - A game for learning CSS flexbox ... 2017-04-22

 Back to top