BVB Source Codes

reactide Show index.js Source code

Return Download reactide: download index.js Source code - Download reactide Source code - Type:.js
 1. "use strict";
 2.  
 3. exports.__esModule = true;
 4.  
 5. var _classCallCheck2 = require("babel-runtime/helpers/classCallCheck");
 6.  
 7. var _classCallCheck3 = _interopRequireDefault(_classCallCheck2);
 8.  
 9. var _getIterator2 = require("babel-runtime/core-js/get-iterator");
 10.  
 11. var _getIterator3 = _interopRequireDefault(_getIterator2);
 12.  
 13. exports.default = function (_ref) {
 14.   var t = _ref.types;
 15.  
 16.  
 17.   function variableDeclarationHasPattern(node) {
 18.     for (var _iterator = node.declarations, _isArray = Array.isArray(_iterator), _i = 0, _iterator = _isArray ? _iterator : (0, _getIterator3.default)(_iterator);;) {
 19.       var _ref2;
 20.  
 21.       if (_isArray) {
 22.         if (_i >= _iterator.length) break;
 23.         _ref2 = _iterator[_i++];
 24.       } else {
 25.         _i = _iterator.next();
 26.         if (_i.done) break;
 27.         _ref2 = _i.value;
 28.       }
 29.  
 30.       var declar = _ref2;
 31.  
 32.       if (t.isPattern(declar.id)) {
 33.         return true;
 34.       }
 35.     }
 36.     return false;
 37.   }
 38.  
 39.   function hasRest(pattern) {
 40.     for (var _iterator2 = pattern.elements, _isArray2 = Array.isArray(_iterator2), _i2 = 0, _iterator2 = _isArray2 ? _iterator2 : (0, _getIterator3.default)(_iterator2);;) {
 41.       var _ref3;
 42.  
 43.       if (_isArray2) {
 44.         if (_i2 >= _iterator2.length) break;
 45.         _ref3 = _iterator2[_i2++];
 46.       } else {
 47.         _i2 = _iterator2.next();
 48.         if (_i2.done) break;
 49.         _ref3 = _i2.value;
 50.       }
 51.  
 52.       var elem = _ref3;
 53.  
 54.       if (t.isRestElement(elem)) {
 55.         return true;
 56.       }
 57.     }
 58.     return false;
 59.   }
 60.  
 61.   var arrayUnpackVisitor = {
 62.     ReferencedIdentifier: function ReferencedIdentifier(path, state) {
 63.       if (state.bindings[path.node.name]) {
 64.         state.deopt = true;
 65.         path.stop();
 66.       }
 67.     }
 68.   };
 69.  
 70.   var DestructuringTransformer = function () {
 71.     function DestructuringTransformer(opts) {
 72.       (0, _classCallCheck3.default)(this, DestructuringTransformer);
 73.  
 74.       this.blockHoist = opts.blockHoist;
 75.       this.operator = opts.operator;
 76.       this.arrays = {};
 77.       this.nodes = opts.nodes || [];
 78.       this.scope = opts.scope;
 79.       this.file = opts.file;
 80.       this.kind = opts.kind;
 81.     }
 82.  
 83.     DestructuringTransformer.prototype.buildVariableAssignment = function buildVariableAssignment(id, init) {
 84.       var op = this.operator;
 85.       if (t.isMemberExpression(id)) op = "=";
 86.  
 87.       var node = void 0;
 88.  
 89.       if (op) {
 90.         node = t.expressionStatement(t.assignmentExpression(op, id, init));
 91.       } else {
 92.         node = t.variableDeclaration(this.kind, [t.variableDeclarator(id, init)]);
 93.       }
 94.  
 95.       node._blockHoist = this.blockHoist;
 96.  
 97.       return node;
 98.     };
 99.  
 100.     DestructuringTransformer.prototype.buildVariableDeclaration = function buildVariableDeclaration(id, init) {
 101.       var declar = t.variableDeclaration("var", [t.variableDeclarator(id, init)]);
 102.       declar._blockHoist = this.blockHoist;
 103.       return declar;
 104.     };
 105.  
 106.     DestructuringTransformer.prototype.push = function push(id, init) {
 107.       if (t.isObjectPattern(id)) {
 108.         this.pushObjectPattern(id, init);
 109.       } else if (t.isArrayPattern(id)) {
 110.         this.pushArrayPattern(id, init);
 111.       } else if (t.isAssignmentPattern(id)) {
 112.         this.pushAssignmentPattern(id, init);
 113.       } else {
 114.         this.nodes.push(this.buildVariableAssignment(id, init));
 115.       }
 116.     };
 117.  
 118.     DestructuringTransformer.prototype.toArray = function toArray(node, count) {
 119.       if (this.file.opts.loose || t.isIdentifier(node) && this.arrays[node.name]) {
 120.         return node;
 121.       } else {
 122.         return this.scope.toArray(node, count);
 123.       }
 124.     };
 125.  
 126.     DestructuringTransformer.prototype.pushAssignmentPattern = function pushAssignmentPattern(pattern, valueRef) {
 127.  
 128.       var tempValueRef = this.scope.generateUidIdentifierBasedOnNode(valueRef);
 129.  
 130.       var declar = t.variableDeclaration("var", [t.variableDeclarator(tempValueRef, valueRef)]);
 131.       declar._blockHoist = this.blockHoist;
 132.       this.nodes.push(declar);
 133.  
 134.       var tempConditional = t.conditionalExpression(t.binaryExpression("===", tempValueRef, t.identifier("undefined")), pattern.right, tempValueRef);
 135.  
 136.       var left = pattern.left;
 137.       if (t.isPattern(left)) {
 138.         var tempValueDefault = t.expressionStatement(t.assignmentExpression("=", tempValueRef, tempConditional));
 139.         tempValueDefault._blockHoist = this.blockHoist;
 140.  
 141.         this.nodes.push(tempValueDefault);
 142.         this.push(left, tempValueRef);
 143.       } else {
 144.         this.nodes.push(this.buildVariableAssignment(left, tempConditional));
 145.       }
 146.     };
 147.  
 148.     DestructuringTransformer.prototype.pushObjectRest = function pushObjectRest(pattern, objRef, spreadProp, spreadPropIndex) {
 149.  
 150.       var keys = [];
 151.  
 152.       for (var i = 0; i < pattern.properties.length; i++) {
 153.         var prop = pattern.properties[i];
 154.  
 155.         if (i >= spreadPropIndex) break;
 156.  
 157.         if (t.isRestProperty(prop)) continue;
 158.  
 159.         var key = prop.key;
 160.         if (t.isIdentifier(key) && !prop.computed) key = t.stringLiteral(prop.key.name);
 161.         keys.push(key);
 162.       }
 163.  
 164.       keys = t.arrayExpression(keys);
 165.  
 166.       var value = t.callExpression(this.file.addHelper("objectWithoutProperties"), [objRef, keys]);
 167.       this.nodes.push(this.buildVariableAssignment(spreadProp.argument, value));
 168.     };
 169.  
 170.     DestructuringTransformer.prototype.pushObjectProperty = function pushObjectProperty(prop, propRef) {
 171.       if (t.isLiteral(prop.key)) prop.computed = true;
 172.  
 173.       var pattern = prop.value;
 174.       var objRef = t.memberExpression(propRef, prop.key, prop.computed);
 175.  
 176.       if (t.isPattern(pattern)) {
 177.         this.push(pattern, objRef);
 178.       } else {
 179.         this.nodes.push(this.buildVariableAssignment(pattern, objRef));
 180.       }
 181.     };
 182.  
 183.     DestructuringTransformer.prototype.pushObjectPattern = function pushObjectPattern(pattern, objRef) {
 184.  
 185.       if (!pattern.properties.length) {
 186.         this.nodes.push(t.expressionStatement(t.callExpression(this.file.addHelper("objectDestructuringEmpty"), [objRef])));
 187.       }
 188.  
 189.       if (pattern.properties.length > 1 && !this.scope.isStatic(objRef)) {
 190.         var temp = this.scope.generateUidIdentifierBasedOnNode(objRef);
 191.         this.nodes.push(this.buildVariableDeclaration(temp, objRef));
 192.         objRef = temp;
 193.       }
 194.  
 195.       for (var i = 0; i < pattern.properties.length; i++) {
 196.         var prop = pattern.properties[i];
 197.         if (t.isRestProperty(prop)) {
 198.           this.pushObjectRest(pattern, objRef, prop, i);
 199.         } else {
 200.           this.pushObjectProperty(prop, objRef);
 201.         }
 202.       }
 203.     };
 204.  
 205.     DestructuringTransformer.prototype.canUnpackArrayPattern = function canUnpackArrayPattern(pattern, arr) {
 206.       if (!t.isArrayExpression(arr)) return false;
 207.  
 208.       if (pattern.elements.length > arr.elements.length) return;
 209.       if (pattern.elements.length < arr.elements.length && !hasRest(pattern)) return false;
 210.  
 211.       for (var _iterator3 = pattern.elements, _isArray3 = Array.isArray(_iterator3), _i3 = 0, _iterator3 = _isArray3 ? _iterator3 : (0, _getIterator3.default)(_iterator3);;) {
 212.         var _ref4;
 213.  
 214.         if (_isArray3) {
 215.           if (_i3 >= _iterator3.length) break;
 216.           _ref4 = _iterator3[_i3++];
 217.         } else {
 218.           _i3 = _iterator3.next();
 219.           if (_i3.done) break;
 220.           _ref4 = _i3.value;
 221.         }
 222.  
 223.         var elem = _ref4;
 224.  
 225.         if (!elem) return false;
 226.  
 227.         if (t.isMemberExpression(elem)) return false;
 228.       }
 229.  
 230.       for (var _iterator4 = arr.elements, _isArray4 = Array.isArray(_iterator4), _i4 = 0, _iterator4 = _isArray4 ? _iterator4 : (0, _getIterator3.default)(_iterator4);;) {
 231.         var _ref5;
 232.  
 233.         if (_isArray4) {
 234.           if (_i4 >= _iterator4.length) break;
 235.           _ref5 = _iterator4[_i4++];
 236.         } else {
 237.           _i4 = _iterator4.next();
 238.           if (_i4.done) break;
 239.           _ref5 = _i4.value;
 240.         }
 241.  
 242.         var _elem = _ref5;
 243.  
 244.         if (t.isSpreadElement(_elem)) return false;
 245.  
 246.         if (t.isCallExpression(_elem)) return false;
 247.  
 248.         if (t.isMemberExpression(_elem)) return false;
 249.       }
 250.  
 251.       var bindings = t.getBindingIdentifiers(pattern);
 252.       var state = { deopt: false, bindings: bindings };
 253.       this.scope.traverse(arr, arrayUnpackVisitor, state);
 254.       return !state.deopt;
 255.     };
 256.  
 257.     DestructuringTransformer.prototype.pushUnpackedArrayPattern = function pushUnpackedArrayPattern(pattern, arr) {
 258.       for (var i = 0; i < pattern.elements.length; i++) {
 259.         var elem = pattern.elements[i];
 260.         if (t.isRestElement(elem)) {
 261.           this.push(elem.argument, t.arrayExpression(arr.elements.slice(i)));
 262.         } else {
 263.           this.push(elem, arr.elements[i]);
 264.         }
 265.       }
 266.     };
 267.  
 268.     DestructuringTransformer.prototype.pushArrayPattern = function pushArrayPattern(pattern, arrayRef) {
 269.       if (!pattern.elements) return;
 270.  
 271.       if (this.canUnpackArrayPattern(pattern, arrayRef)) {
 272.         return this.pushUnpackedArrayPattern(pattern, arrayRef);
 273.       }
 274.  
 275.       var count = !hasRest(pattern) && pattern.elements.length;
 276.  
 277.       var toArray = this.toArray(arrayRef, count);
 278.  
 279.       if (t.isIdentifier(toArray)) {
 280.         arrayRef = toArray;
 281.       } else {
 282.         arrayRef = this.scope.generateUidIdentifierBasedOnNode(arrayRef);
 283.         this.arrays[arrayRef.name] = true;
 284.         this.nodes.push(this.buildVariableDeclaration(arrayRef, toArray));
 285.       }
 286.  
 287.       for (var i = 0; i < pattern.elements.length; i++) {
 288.         var elem = pattern.elements[i];
 289.  
 290.         if (!elem) continue;
 291.  
 292.         var elemRef = void 0;
 293.  
 294.         if (t.isRestElement(elem)) {
 295.           elemRef = this.toArray(arrayRef);
 296.           elemRef = t.callExpression(t.memberExpression(elemRef, t.identifier("slice")), [t.numericLiteral(i)]);
 297.  
 298.           elem = elem.argument;
 299.         } else {
 300.           elemRef = t.memberExpression(arrayRef, t.numericLiteral(i), true);
 301.         }
 302.  
 303.         this.push(elem, elemRef);
 304.       }
 305.     };
 306.  
 307.     DestructuringTransformer.prototype.init = function init(pattern, ref) {
 308.  
 309.       if (!t.isArrayExpression(ref) && !t.isMemberExpression(ref)) {
 310.         var memo = this.scope.maybeGenerateMemoised(ref, true);
 311.         if (memo) {
 312.           this.nodes.push(this.buildVariableDeclaration(memo, ref));
 313.           ref = memo;
 314.         }
 315.       }
 316.  
 317.       this.push(pattern, ref);
 318.  
 319.       return this.nodes;
 320.     };
 321.  
 322.     return DestructuringTransformer;
 323.   }();
 324.  
 325.   return {
 326.     visitor: {
 327.       ExportNamedDeclaration: function ExportNamedDeclaration(path) {
 328.         var declaration = path.get("declaration");
 329.         if (!declaration.isVariableDeclaration()) return;
 330.         if (!variableDeclarationHasPattern(declaration.node)) return;
 331.  
 332.         var specifiers = [];
 333.  
 334.         for (var name in path.getOuterBindingIdentifiers(path)) {
 335.           var id = t.identifier(name);
 336.           specifiers.push(t.exportSpecifier(id, id));
 337.         }
 338.  
 339.         path.replaceWith(declaration.node);
 340.         path.insertAfter(t.exportNamedDeclaration(null, specifiers));
 341.       },
 342.       ForXStatement: function ForXStatement(path, file) {
 343.         var node = path.node,
 344.             scope = path.scope;
 345.  
 346.         var left = node.left;
 347.  
 348.         if (t.isPattern(left)) {
 349.  
 350.           var temp = scope.generateUidIdentifier("ref");
 351.  
 352.           node.left = t.variableDeclaration("var", [t.variableDeclarator(temp)]);
 353.  
 354.           path.ensureBlock();
 355.  
 356.           node.body.body.unshift(t.variableDeclaration("var", [t.variableDeclarator(left, temp)]));
 357.  
 358.           return;
 359.         }
 360.  
 361.         if (!t.isVariableDeclaration(left)) return;
 362.  
 363.         var pattern = left.declarations[0].id;
 364.         if (!t.isPattern(pattern)) return;
 365.  
 366.         var key = scope.generateUidIdentifier("ref");
 367.         node.left = t.variableDeclaration(left.kind, [t.variableDeclarator(key, null)]);
 368.  
 369.         var nodes = [];
 370.  
 371.         var destructuring = new DestructuringTransformer({
 372.           kind: left.kind,
 373.           file: file,
 374.           scope: scope,
 375.           nodes: nodes
 376.         });
 377.  
 378.         destructuring.init(pattern, key);
 379.  
 380.         path.ensureBlock();
 381.  
 382.         var block = node.body;
 383.         block.body = nodes.concat(block.body);
 384.       },
 385.       CatchClause: function CatchClause(_ref6, file) {
 386.         var node = _ref6.node,
 387.             scope = _ref6.scope;
 388.  
 389.         var pattern = node.param;
 390.         if (!t.isPattern(pattern)) return;
 391.  
 392.         var ref = scope.generateUidIdentifier("ref");
 393.         node.param = ref;
 394.  
 395.         var nodes = [];
 396.  
 397.         var destructuring = new DestructuringTransformer({
 398.           kind: "let",
 399.           file: file,
 400.           scope: scope,
 401.           nodes: nodes
 402.         });
 403.         destructuring.init(pattern, ref);
 404.  
 405.         node.body.body = nodes.concat(node.body.body);
 406.       },
 407.       AssignmentExpression: function AssignmentExpression(path, file) {
 408.         var node = path.node,
 409.             scope = path.scope;
 410.  
 411.         if (!t.isPattern(node.left)) return;
 412.  
 413.         var nodes = [];
 414.  
 415.         var destructuring = new DestructuringTransformer({
 416.           operator: node.operator,
 417.           file: file,
 418.           scope: scope,
 419.           nodes: nodes
 420.         });
 421.  
 422.         var ref = void 0;
 423.         if (path.isCompletionRecord() || !path.parentPath.isExpressionStatement()) {
 424.           ref = scope.generateUidIdentifierBasedOnNode(node.right, "ref");
 425.  
 426.           nodes.push(t.variableDeclaration("var", [t.variableDeclarator(ref, node.right)]));
 427.  
 428.           if (t.isArrayExpression(node.right)) {
 429.             destructuring.arrays[ref.name] = true;
 430.           }
 431.         }
 432.  
 433.         destructuring.init(node.left, ref || node.right);
 434.  
 435.         if (ref) {
 436.           nodes.push(t.expressionStatement(ref));
 437.         }
 438.  
 439.         path.replaceWithMultiple(nodes);
 440.       },
 441.       VariableDeclaration: function VariableDeclaration(path, file) {
 442.         var node = path.node,
 443.             scope = path.scope,
 444.             parent = path.parent;
 445.  
 446.         if (t.isForXStatement(parent)) return;
 447.         if (!parent || !path.container) return;
 448.         if (!variableDeclarationHasPattern(node)) return;
 449.  
 450.         var nodes = [];
 451.         var declar = void 0;
 452.  
 453.         for (var i = 0; i < node.declarations.length; i++) {
 454.           declar = node.declarations[i];
 455.  
 456.           var patternId = declar.init;
 457.           var pattern = declar.id;
 458.  
 459.           var destructuring = new DestructuringTransformer({
 460.             blockHoist: node._blockHoist,
 461.             nodes: nodes,
 462.             scope: scope,
 463.             kind: node.kind,
 464.             file: file
 465.           });
 466.  
 467.           if (t.isPattern(pattern)) {
 468.             destructuring.init(pattern, patternId);
 469.  
 470.             if (+i !== node.declarations.length - 1) {
 471.               t.inherits(nodes[nodes.length - 1], declar);
 472.             }
 473.           } else {
 474.             nodes.push(t.inherits(destructuring.buildVariableAssignment(declar.id, declar.init), declar));
 475.           }
 476.         }
 477.  
 478.         var nodesOut = [];
 479.         for (var _iterator5 = nodes, _isArray5 = Array.isArray(_iterator5), _i5 = 0, _iterator5 = _isArray5 ? _iterator5 : (0, _getIterator3.default)(_iterator5);;) {
 480.           var _ref7;
 481.  
 482.           if (_isArray5) {
 483.             if (_i5 >= _iterator5.length) break;
 484.             _ref7 = _iterator5[_i5++];
 485.           } else {
 486.             _i5 = _iterator5.next();
 487.             if (_i5.done) break;
 488.             _ref7 = _i5.value;
 489.           }
 490.  
 491.           var _node = _ref7;
 492.  
 493.           var tail = nodesOut[nodesOut.length - 1];
 494.           if (tail && t.isVariableDeclaration(tail) && t.isVariableDeclaration(_node) && tail.kind === _node.kind) {
 495.             var _tail$declarations;
 496.  
 497.             (_tail$declarations = tail.declarations).push.apply(_tail$declarations, _node.declarations);
 498.           } else {
 499.             nodesOut.push(_node);
 500.           }
 501.         }
 502.  
 503.         for (var _iterator6 = nodesOut, _isArray6 = Array.isArray(_iterator6), _i6 = 0, _iterator6 = _isArray6 ? _iterator6 : (0, _getIterator3.default)(_iterator6);;) {
 504.           var _ref8;
 505.  
 506.           if (_isArray6) {
 507.             if (_i6 >= _iterator6.length) break;
 508.             _ref8 = _iterator6[_i6++];
 509.           } else {
 510.             _i6 = _iterator6.next();
 511.             if (_i6.done) break;
 512.             _ref8 = _i6.value;
 513.           }
 514.  
 515.           var nodeOut = _ref8;
 516.  
 517.           if (!nodeOut.declarations) continue;
 518.           for (var _iterator7 = nodeOut.declarations, _isArray7 = Array.isArray(_iterator7), _i7 = 0, _iterator7 = _isArray7 ? _iterator7 : (0, _getIterator3.default)(_iterator7);;) {
 519.             var _ref9;
 520.  
 521.             if (_isArray7) {
 522.               if (_i7 >= _iterator7.length) break;
 523.               _ref9 = _iterator7[_i7++];
 524.             } else {
 525.               _i7 = _iterator7.next();
 526.               if (_i7.done) break;
 527.               _ref9 = _i7.value;
 528.             }
 529.  
 530.             var declaration = _ref9;
 531.             var name = declaration.id.name;
 532.  
 533.             if (scope.bindings[name]) {
 534.               scope.bindings[name].kind = nodeOut.kind;
 535.             }
 536.           }
 537.         }
 538.  
 539.         if (nodesOut.length === 1) {
 540.           path.replaceWith(nodesOut[0]);
 541.         } else {
 542.           path.replaceWithMultiple(nodesOut);
 543.         }
 544.       }
 545.     }
 546.   };
 547. };
 548.  
 549. function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; }
 550.  
 551. module.exports = exports["default"];
downloadindex.js Source code - Download reactide Source code
Related Source Codes/Software:
rkt - rkt is a pod-native container engine for Linux. It... 2017-06-11
uWebSockets - Tiny WebSockets https://for... 2017-06-11
realworld - TodoMVC for the RealWorld - Exemplary fullstack Me... 2017-06-11
goreplay - GoReplay is an open-source tool for capturing and ... 2017-06-10
pyenv - Simple Python version management 2017-06-10
postal - 2017-06-11
CRYENGINE - CRYENGINE is a powerful real-time game development... 2017-06-11
reactide - Reactide is the first dedicated IDE for React web ... 2017-06-11
redux-saga - An alternative side effect model for Redux apps ... 2017-06-10
angular-starter - 2017-06-10

 Back to top