BVB Source Codes

Easy website system v2.0 Show gl.js Source code

Return Download Easy website system v2.0: download gl.js Source code - Download Easy website system v2.0 Source code - Type:.js
 1. ?*
 2.  * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
 3.  * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
 4.  *
 5.  * == BEGIN LICENSE ==
 6.  *
 7.  * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
 8.  * choice:
 9.  *
 10.  *  - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
 11.  *    http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 12.  *
 13.  *  - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
 14.  *    http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 15.  *
 16.  *  - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
 17.  *    http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
 18.  *
 19.  * == END LICENSE ==
 20.  *
 21.  * Galician language file.
 22.  */
 23.  
 24. var FCKLang =
 25. {
 26. // Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
 27. Dir                                     : "ltr",
 28.  
 29. ToolbarCollapse         : "Ocultar Ferramentas",
 30. ToolbarExpand           : "Mostrar Ferramentas",
 31.  
 32. // Toolbar Items and Context Menu
 33. Save                            : "Gardar",
 34. NewPage                         : "Nova P谩xina",
 35. Preview                         : "Vista Previa",
 36. Cut                                     : "Cortar",
 37. Copy                            : "Copiar",
 38. Paste                           : "Pegar",
 39. PasteText                       : "Pegar como texto plano",
 40. PasteWord                       : "Pegar dende Word",
 41. Print                           : "Imprimir",
 42. SelectAll                       : "Seleccionar todo",
 43. RemoveFormat            : "Eliminar Formato",
 44. InsertLinkLbl           : "Ligaz贸n",
 45. InsertLink                      : "Inserir/Editar Ligaz贸n",
 46. RemoveLink                      : "Eliminar Ligaz贸n",
 47. VisitLink                       : "Open Link",  //MISSING
 48. Anchor                          : "Inserir/Editar Referencia",
 49. AnchorDelete            : "Remove Anchor",      //MISSING
 50. InsertImageLbl          : "Imaxe",
 51. InsertImage                     : "Inserir/Editar Imaxe",
 52. InsertFlashLbl          : "Flash",
 53. InsertFlash                     : "Inserir/Editar Flash",
 54. InsertTableLbl          : "Tabla",
 55. InsertTable                     : "Inserir/Editar Tabla",
 56. InsertLineLbl           : "Li帽a",
 57. InsertLine                      : "Inserir Li帽a Horizontal",
 58. InsertSpecialCharLbl: "Car谩cter Special",
 59. InsertSpecialChar       : "Inserir Car谩cter Especial",
 60. InsertSmileyLbl         : "Smiley",
 61. InsertSmiley            : "Inserir Smiley",
 62. About                           : "Acerca de FCKeditor",
 63. Bold                            : "Negrita",
 64. Italic                          : "Cursiva",
 65. Underline                       : "Sub-raiado",
 66. StrikeThrough           : "Tachado",
 67. Subscript                       : "Sub铆ndice",
 68. Superscript                     : "Super铆ndice",
 69. LeftJustify                     : "Ali帽ar 谩 Esquerda",
 70. CenterJustify           : "Centrado",
 71. RightJustify            : "Ali帽ar 谩 Dereita",
 72. BlockJustify            : "Xustificado",
 73. DecreaseIndent          : "Disminuir Sangr铆a",
 74. IncreaseIndent          : "Aumentar Sangr铆a",
 75. Blockquote                      : "Blockquote", //MISSING
 76. CreateDiv                       : "Create Div Container",       //MISSING
 77. EditDiv                         : "Edit Div Container", //MISSING
 78. DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING
 79. Undo                            : "Desfacer",
 80. Redo                            : "Refacer",
 81. NumberedListLbl         : "Lista Numerada",
 82. NumberedList            : "Inserir/Eliminar Lista Numerada",
 83. BulletedListLbl         : "Marcas",
 84. BulletedList            : "Inserir/Eliminar Marcas",
 85. ShowTableBorders        : "Mostrar Bordes das T谩boas",
 86. ShowDetails                     : "Mostrar Marcas Par谩grafo",
 87. Style                           : "Estilo",
 88. FontFormat                      : "Formato",
 89. Font                            : "Tipo",
 90. FontSize                        : "Tama帽o",
 91. TextColor                       : "Cor do Texto",
 92. BGColor                         : "Cor do Fondo",
 93. Source                          : "C贸digo Fonte",
 94. Find                            : "Procurar",
 95. Replace                         : "Substituir",
 96. SpellCheck                      : "Correcci贸n Ortogr谩fica",
 97. UniversalKeyboard       : "Teclado Universal",
 98. PageBreakLbl            : "Salto de P谩xina",
 99. PageBreak                       : "Inserir Salto de P谩xina",
 100.  
 101. Form                    : "Formulario",
 102. Checkbox                : "Cadro de Verificaci贸n",
 103. RadioButton             : "Bot贸n de Radio",
 104. TextField               : "Campo de Texto",
 105. Textarea                : "脕rea de Texto",
 106. HiddenField             : "Campo Oculto",
 107. Button                  : "Bot贸n",
 108. SelectionField  : "Campo de Selecci贸n",
 109. ImageButton             : "Bot贸n de Imaxe",
 110.  
 111. FitWindow               : "Maximizar o tama帽o do editor",
 112. ShowBlocks              : "Show Blocks",        //MISSING
 113.  
 114. // Context Menu
 115. EditLink                        : "Editar Ligaz贸n",
 116. CellCM                          : "Cela",
 117. RowCM                           : "Fila",
 118. ColumnCM                        : "Columna",
 119. InsertRowAfter          : "Insert Row After",   //MISSING
 120. InsertRowBefore         : "Insert Row Before",  //MISSING
 121. DeleteRows                      : "Borrar Filas",
 122. InsertColumnAfter       : "Insert Column After",        //MISSING
 123. InsertColumnBefore      : "Insert Column Before",       //MISSING
 124. DeleteColumns           : "Borrar Columnas",
 125. InsertCellAfter         : "Insert Cell After",  //MISSING
 126. InsertCellBefore        : "Insert Cell Before", //MISSING
 127. DeleteCells                     : "Borrar Cela",
 128. MergeCells                      : "Unir Celas",
 129. MergeRight                      : "Merge Right",        //MISSING
 130. MergeDown                       : "Merge Down", //MISSING
 131. HorizontalSplitCell     : "Split Cell Horizontally",    //MISSING
 132. VerticalSplitCell       : "Split Cell Vertically",      //MISSING
 133. TableDelete                     : "Borrar T谩boa",
 134. CellProperties          : "Propriedades da Cela",
 135. TableProperties         : "Propriedades da T谩boa",
 136. ImageProperties         : "Propriedades Imaxe",
 137. FlashProperties         : "Propriedades Flash",
 138.  
 139. AnchorProp                      : "Propriedades da Referencia",
 140. ButtonProp                      : "Propriedades do Bot贸n",
 141. CheckboxProp            : "Propriedades do Cadro de Verificaci贸n",
 142. HiddenFieldProp         : "Propriedades do Campo Oculto",
 143. RadioButtonProp         : "Propriedades do Bot贸n de Radio",
 144. ImageButtonProp         : "Propriedades do Bot贸n de Imaxe",
 145. TextFieldProp           : "Propriedades do Campo de Texto",
 146. SelectionFieldProp      : "Propriedades do Campo de Selecci贸n",
 147. TextareaProp            : "Propriedades da 脕rea de Texto",
 148. FormProp                        : "Propriedades do Formulario",
 149.  
 150. FontFormats                     : "Normal;Formateado;Enderezo;Enacabezado 1;Encabezado 2;Encabezado 3;Encabezado 4;Encabezado 5;Encabezado 6;Paragraph (DIV)",
 151.  
 152. // Alerts and Messages
 153. ProcessingXHTML         : "Procesando XHTML. Por facor, agarde...",
 154. Done                            : "Feiro",
 155. PasteWordConfirm        : "Parece que o texto que quere pegar est谩 copiado do Word.驴Quere limpar o formato antes de pegalo?",
 156. NotCompatiblePaste      : "Este comando est谩 disponible para Internet Explorer versi贸n 5.5 ou superior. 驴Quere pegalo sen limpar o formato?",
 157. UnknownToolbarItem      : "脥tem de ferramentas desco帽ecido \"%1\"",
 158. UnknownCommand          : "Nome de comando desco帽ecido \"%1\"",
 159. NotImplemented          : "Comando non implementado",
 160. UnknownToolbarSet       : "O conxunto de ferramentas \"%1\" non existe",
 161. NoActiveX                       : "As opci贸ns de seguridade do seu navegador poder铆an limitar algunha das caracter铆sticas de editor. Debe activar a opci贸n \"Executar controis ActiveX e plug-ins\". Pode notar que faltan caracter铆sticas e experimentar erros",
 162. BrowseServerBlocked : "Non se poido abrir o navegador de recursos. Aseg煤rese de que est谩n desactivados os bloqueadores de xanelas emerxentes",
 163. DialogBlocked           : "Non foi posible abrir a xanela de di谩logo. Aseg煤rese de que est谩n desactivados os bloqueadores de xanelas emerxentes",
 164. VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING
 165.  
 166. // Dialogs
 167. DlgBtnOK                        : "OK",
 168. DlgBtnCancel            : "Cancelar",
 169. DlgBtnClose                     : "Pechar",
 170. DlgBtnBrowseServer      : "Navegar no Servidor",
 171. DlgAdvancedTag          : "Advanzado",
 172. DlgOpOther                      : "<Outro>",
 173. DlgInfoTab                      : "Info",
 174. DlgAlertUrl                     : "Por favor, insira a URL",
 175.  
 176. // General Dialogs Labels
 177. DlgGenNotSet            : "<non definido>",
 178. DlgGenId                        : "Id",
 179. DlgGenLangDir           : "Orientaci贸n do Idioma",
 180. DlgGenLangDirLtr        : "Esquerda a Dereita (LTR)",
 181. DlgGenLangDirRtl        : "Dereita a Esquerda (RTL)",
 182. DlgGenLangCode          : "C贸digo do Idioma",
 183. DlgGenAccessKey         : "Chave de Acceso",
 184. DlgGenName                      : "Nome",
 185. DlgGenTabIndex          : "脥ndice de Tabulaci贸n",
 186. DlgGenLongDescr         : "Descrici贸n Completa da URL",
 187. DlgGenClass                     : "Clases da Folla de Estilos",
 188. DlgGenTitle                     : "T铆tulo",
 189. DlgGenContType          : "Tipo de Contido",
 190. DlgGenLinkCharset       : "Fonte de Caracteres Vinculado",
 191. DlgGenStyle                     : "Estilo",
 192.  
 193. // Image Dialog
 194. DlgImgTitle                     : "Propriedades da Imaxe",
 195. DlgImgInfoTab           : "Informaci贸n da Imaxe",
 196. DlgImgBtnUpload         : "Enviar 贸 Servidor",
 197. DlgImgURL                       : "URL",
 198. DlgImgUpload            : "Carregar",
 199. DlgImgAlt                       : "Texto Alternativo",
 200. DlgImgWidth                     : "Largura",
 201. DlgImgHeight            : "Altura",
 202. DlgImgLockRatio         : "Proporcional",
 203. DlgBtnResetSize         : "Tama帽o Orixinal",
 204. DlgImgBorder            : "L铆mite",
 205. DlgImgHSpace            : "Esp. Horiz.",
 206. DlgImgVSpace            : "Esp. Vert.",
 207. DlgImgAlign                     : "Ali帽amento",
 208. DlgImgAlignLeft         : "Esquerda",
 209. DlgImgAlignAbsBottom: "Abs Inferior",
 210. DlgImgAlignAbsMiddle: "Abs Centro",
 211. DlgImgAlignBaseline     : "Li帽a Base",
 212. DlgImgAlignBottom       : "P茅",
 213. DlgImgAlignMiddle       : "Centro",
 214. DlgImgAlignRight        : "Dereita",
 215. DlgImgAlignTextTop      : "Tope do Texto",
 216. DlgImgAlignTop          : "Tope",
 217. DlgImgPreview           : "Vista Previa",
 218. DlgImgAlertUrl          : "Por favor, escriba a URL da imaxe",
 219. DlgImgLinkTab           : "Ligaz贸n",
 220.  
 221. // Flash Dialog
 222. DlgFlashTitle           : "Propriedades Flash",
 223. DlgFlashChkPlay         : "Auto Execuci贸n",
 224. DlgFlashChkLoop         : "Bucle",
 225. DlgFlashChkMenu         : "Activar Men煤 Flash",
 226. DlgFlashScale           : "Escalar",
 227. DlgFlashScaleAll        : "Amosar Todo",
 228. DlgFlashScaleNoBorder   : "Sen Borde",
 229. DlgFlashScaleFit        : "Encaixar axustando",
 230.  
 231. // Link Dialog
 232. DlgLnkWindowTitle       : "Ligaz贸n",
 233. DlgLnkInfoTab           : "Informaci贸n da Ligaz贸n",
 234. DlgLnkTargetTab         : "Referencia a esta p谩xina",
 235.  
 236. DlgLnkType                      : "Tipo de Ligaz贸n",
 237. DlgLnkTypeURL           : "URL",
 238. DlgLnkTypeAnchor        : "Referencia nesta p谩xina",
 239. DlgLnkTypeEMail         : "E-Mail",
 240. DlgLnkProto                     : "Protocolo",
 241. DlgLnkProtoOther        : "<outro>",
 242. DlgLnkURL                       : "URL",
 243. DlgLnkAnchorSel         : "Seleccionar unha Referencia",
 244. DlgLnkAnchorByName      : "Por Nome de Referencia",
 245. DlgLnkAnchorById        : "Por Element Id",
 246. DlgLnkNoAnchors         : "(Non hai referencias disponibles no documento)",
 247. DlgLnkEMail                     : "Enderezo de E-Mail",
 248. DlgLnkEMailSubject      : "Asunto do Mensaxe",
 249. DlgLnkEMailBody         : "Corpo do Mensaxe",
 250. DlgLnkUpload            : "Carregar",
 251. DlgLnkBtnUpload         : "Enviar 贸 servidor",
 252.  
 253. DlgLnkTarget            : "Destino",
 254. DlgLnkTargetFrame       : "<frame>",
 255. DlgLnkTargetPopup       : "<Xanela Emerxente>",
 256. DlgLnkTargetBlank       : "Nova Xanela (_blank)",
 257. DlgLnkTargetParent      : "Xanela Pai (_parent)",
 258. DlgLnkTargetSelf        : "Mesma Xanela (_self)",
 259. DlgLnkTargetTop         : "Xanela Primaria (_top)",
 260. DlgLnkTargetFrameName   : "Nome do Marco Destino",
 261. DlgLnkPopWinName        : "Nome da Xanela Emerxente",
 262. DlgLnkPopWinFeat        : "Caracter铆sticas da Xanela Emerxente",
 263. DlgLnkPopResize         : "Axustable",
 264. DlgLnkPopLocation       : "Barra de Localizaci贸n",
 265. DlgLnkPopMenu           : "Barra de Men煤",
 266. DlgLnkPopScroll         : "Barras de Desplazamento",
 267. DlgLnkPopStatus         : "Barra de Estado",
 268. DlgLnkPopToolbar        : "Barra de Ferramentas",
 269. DlgLnkPopFullScrn       : "A Toda Pantalla (IE)",
 270. DlgLnkPopDependent      : "Dependente (Netscape)",
 271. DlgLnkPopWidth          : "Largura",
 272. DlgLnkPopHeight         : "Altura",
 273. DlgLnkPopLeft           : "Posici贸n Esquerda",
 274. DlgLnkPopTop            : "Posici贸n dende Arriba",
 275.  
 276. DlnLnkMsgNoUrl          : "Por favor, escriba a ligaz贸n URL",
 277. DlnLnkMsgNoEMail        : "Por favor, escriba o enderezo de e-mail",
 278. DlnLnkMsgNoAnchor       : "Por favor, seleccione un destino",
 279. DlnLnkMsgInvPopName     : "The popup name must begin with an alphabetic character and must not contain spaces", //MISSING
 280.  
 281. // Color Dialog
 282. DlgColorTitle           : "Seleccionar Color",
 283. DlgColorBtnClear        : "Nengunha",
 284. DlgColorHighlight       : "Destacado",
 285. DlgColorSelected        : "Seleccionado",
 286.  
 287. // Smiley Dialog
 288. DlgSmileyTitle          : "Inserte un Smiley",
 289.  
 290. // Special Character Dialog
 291. DlgSpecialCharTitle     : "Seleccione Caracter Especial",
 292.  
 293. // Table Dialog
 294. DlgTableTitle           : "Propiedades da T谩boa",
 295. DlgTableRows            : "Filas",
 296. DlgTableColumns         : "Columnas",
 297. DlgTableBorder          : "Tama帽o do Borde",
 298. DlgTableAlign           : "Ali帽amento",
 299. DlgTableAlignNotSet     : "<Non Definido>",
 300. DlgTableAlignLeft       : "Esquerda",
 301. DlgTableAlignCenter     : "Centro",
 302. DlgTableAlignRight      : "Ereita",
 303. DlgTableWidth           : "Largura",
 304. DlgTableWidthPx         : "pixels",
 305. DlgTableWidthPc         : "percent",
 306. DlgTableHeight          : "Altura",
 307. DlgTableCellSpace       : "Marxe entre Celas",
 308. DlgTableCellPad         : "Marxe interior",
 309. DlgTableCaption         : "T铆tulo",
 310. DlgTableSummary         : "Sumario",
 311. DlgTableHeaders         : "Headers",    //MISSING
 312. DlgTableHeadersNone             : "None",       //MISSING
 313. DlgTableHeadersColumn   : "First column",       //MISSING
 314. DlgTableHeadersRow              : "First Row",  //MISSING
 315. DlgTableHeadersBoth             : "Both",       //MISSING
 316.  
 317. // Table Cell Dialog
 318. DlgCellTitle            : "Propriedades da Cela",
 319. DlgCellWidth            : "Largura",
 320. DlgCellWidthPx          : "pixels",
 321. DlgCellWidthPc          : "percent",
 322. DlgCellHeight           : "Altura",
 323. DlgCellWordWrap         : "Axustar Li帽as",
 324. DlgCellWordWrapNotSet   : "<Non Definido>",
 325. DlgCellWordWrapYes      : "Si",
 326. DlgCellWordWrapNo       : "Non",
 327. DlgCellHorAlign         : "Ali帽amento Horizontal",
 328. DlgCellHorAlignNotSet   : "<Non definido>",
 329. DlgCellHorAlignLeft     : "Esquerda",
 330. DlgCellHorAlignCenter   : "Centro",
 331. DlgCellHorAlignRight: "Dereita",
 332. DlgCellVerAlign         : "Ali帽amento Vertical",
 333. DlgCellVerAlignNotSet   : "<Non definido>",
 334. DlgCellVerAlignTop      : "Arriba",
 335. DlgCellVerAlignMiddle   : "Medio",
 336. DlgCellVerAlignBottom   : "Abaixo",
 337. DlgCellVerAlignBaseline : "Li帽a de Base",
 338. DlgCellType             : "Cell Type",  //MISSING
 339. DlgCellTypeData         : "Data",       //MISSING
 340. DlgCellTypeHeader       : "Header",     //MISSING
 341. DlgCellRowSpan          : "Ocupar Filas",
 342. DlgCellCollSpan         : "Ocupar Columnas",
 343. DlgCellBackColor        : "Color de Fondo",
 344. DlgCellBorderColor      : "Color de Borde",
 345. DlgCellBtnSelect        : "Seleccionar...",
 346.  
 347. // Find and Replace Dialog
 348. DlgFindAndReplaceTitle  : "Find and Replace",   //MISSING
 349.  
 350. // Find Dialog
 351. DlgFindTitle            : "Procurar",
 352. DlgFindFindBtn          : "Procurar",
 353. DlgFindNotFoundMsg      : "Non te atopou o texto indicado.",
 354.  
 355. // Replace Dialog
 356. DlgReplaceTitle                 : "Substituir",
 357. DlgReplaceFindLbl               : "Texto a procurar:",
 358. DlgReplaceReplaceLbl    : "Substituir con:",
 359. DlgReplaceCaseChk               : "Coincidir Mai./min.",
 360. DlgReplaceReplaceBtn    : "Substituir",
 361. DlgReplaceReplAllBtn    : "Substitiur Todo",
 362. DlgReplaceWordChk               : "Coincidir con toda a palabra",
 363.  
 364. // Paste Operations / Dialog
 365. PasteErrorCut   : "Os axustes de seguridade do seu navegador non permiten que o editor realice autom谩ticamente as tarefas de corte. Por favor, use o teclado para iso (Ctrl+X).",
 366. PasteErrorCopy  : "Os axustes de seguridade do seu navegador non permiten que o editor realice autom谩ticamente as tarefas de copia. Por favor, use o teclado para iso (Ctrl+C).",
 367.  
 368. PasteAsText             : "Pegar como texto plano",
 369. PasteFromWord   : "Pegar dende Word",
 370.  
 371. DlgPasteMsg2    : "Por favor, pegue dentro do seguinte cadro usando o teclado (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) e pulse <STRONG>OK</STRONG>.",
 372. DlgPasteSec             : "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",       //MISSING
 373. DlgPasteIgnoreFont              : "Ignorar as definici贸ns de Tipograf铆a",
 374. DlgPasteRemoveStyles    : "Eliminar as definici贸ns de Estilos",
 375.  
 376. // Color Picker
 377. ColorAutomatic  : "Autom谩tico",
 378. ColorMoreColors : "M谩is Cores...",
 379.  
 380. // Document Properties
 381. DocProps                : "Propriedades do Documento",
 382.  
 383. // Anchor Dialog
 384. DlgAnchorTitle          : "Propriedades da Referencia",
 385. DlgAnchorName           : "Nome da Referencia",
 386. DlgAnchorErrorName      : "Por favor, escriba o nome da referencia",
 387.  
 388. // Speller Pages Dialog
 389. DlgSpellNotInDic                : "Non est谩 no diccionario",
 390. DlgSpellChangeTo                : "Cambiar a",
 391. DlgSpellBtnIgnore               : "Ignorar",
 392. DlgSpellBtnIgnoreAll    : "Ignorar Todas",
 393. DlgSpellBtnReplace              : "Substituir",
 394. DlgSpellBtnReplaceAll   : "Substituir Todas",
 395. DlgSpellBtnUndo                 : "Desfacer",
 396. DlgSpellNoSuggestions   : "- Sen candidatos -",
 397. DlgSpellProgress                : "Correcci贸n ortogr谩fica en progreso...",
 398. DlgSpellNoMispell               : "Correcci贸n ortogr谩fica rematada: Non se atoparon erros",
 399. DlgSpellNoChanges               : "Correcci贸n ortogr谩fica rematada: Non se substituiu nengunha verba",
 400. DlgSpellOneChange               : "Correcci贸n ortogr谩fica rematada: Unha verba substituida",
 401. DlgSpellManyChanges             : "Correcci贸n ortogr谩fica rematada: %1 verbas substituidas",
 402.  
 403. IeSpellDownload                 : "O corrector ortogr谩fico non est谩 instalado. 驴Quere descargalo agora?",
 404.  
 405. // Button Dialog
 406. DlgButtonText           : "Texto (Valor)",
 407. DlgButtonType           : "Tipo",
 408. DlgButtonTypeBtn        : "Button",     //MISSING
 409. DlgButtonTypeSbm        : "Submit",     //MISSING
 410. DlgButtonTypeRst        : "Reset",      //MISSING
 411.  
 412. // Checkbox and Radio Button Dialogs
 413. DlgCheckboxName         : "Nome",
 414. DlgCheckboxValue        : "Valor",
 415. DlgCheckboxSelected     : "Seleccionado",
 416.  
 417. // Form Dialog
 418. DlgFormName             : "Nome",
 419. DlgFormAction   : "Acci贸n",
 420. DlgFormMethod   : "M茅todo",
 421.  
 422. // Select Field Dialog
 423. DlgSelectName           : "Nome",
 424. DlgSelectValue          : "Valor",
 425. DlgSelectSize           : "Tama帽o",
 426. DlgSelectLines          : "li帽as",
 427. DlgSelectChkMulti       : "Permitir m煤ltiples selecci贸ns",
 428. DlgSelectOpAvail        : "Opci贸ns Disponibles",
 429. DlgSelectOpText         : "Texto",
 430. DlgSelectOpValue        : "Valor",
 431. DlgSelectBtnAdd         : "Engadir",
 432. DlgSelectBtnModify      : "Modificar",
 433. DlgSelectBtnUp          : "Subir",
 434. DlgSelectBtnDown        : "Baixar",
 435. DlgSelectBtnSetValue : "Definir como valor por defecto",
 436. DlgSelectBtnDelete      : "Borrar",
 437.  
 438. // Textarea Dialog
 439. DlgTextareaName : "Nome",
 440. DlgTextareaCols : "Columnas",
 441. DlgTextareaRows : "Filas",
 442.  
 443. // Text Field Dialog
 444. DlgTextName                     : "Nome",
 445. DlgTextValue            : "Valor",
 446. DlgTextCharWidth        : "Tama帽o do Caracter",
 447. DlgTextMaxChars         : "M谩ximo de Caracteres",
 448. DlgTextType                     : "Tipo",
 449. DlgTextTypeText         : "Texto",
 450. DlgTextTypePass         : "Chave",
 451.  
 452. // Hidden Field Dialog
 453. DlgHiddenName   : "Nome",
 454. DlgHiddenValue  : "Valor",
 455.  
 456. // Bulleted List Dialog
 457. BulletedListProp        : "Propriedades das Marcas",
 458. NumberedListProp        : "Propriedades da Lista de Numeraci贸n",
 459. DlgLstStart                     : "Start",      //MISSING
 460. DlgLstType                      : "Tipo",
 461. DlgLstTypeCircle        : "C铆rculo",
 462. DlgLstTypeDisc          : "Disco",
 463. DlgLstTypeSquare        : "Cuadrado",
 464. DlgLstTypeNumbers       : "N煤meros (1, 2, 3)",
 465. DlgLstTypeLCase         : "Letras Min煤sculas (a, b, c)",
 466. DlgLstTypeUCase         : "Letras Mai煤sculas (A, B, C)",
 467. DlgLstTypeSRoman        : "N煤meros Romanos en min煤scula (i, ii, iii)",
 468. DlgLstTypeLRoman        : "N煤meros Romanos en Mai煤scula (I, II, III)",
 469.  
 470. // Document Properties Dialog
 471. DlgDocGeneralTab        : "Xeral",
 472. DlgDocBackTab           : "Fondo",
 473. DlgDocColorsTab         : "Cores e Marxes",
 474. DlgDocMetaTab           : "Meta Data",
 475.  
 476. DlgDocPageTitle         : "T铆tulo da P谩xina",
 477. DlgDocLangDir           : "Orientaci贸n do Idioma",
 478. DlgDocLangDirLTR        : "Esquerda a Dereita (LTR)",
 479. DlgDocLangDirRTL        : "Dereita a Esquerda (RTL)",
 480. DlgDocLangCode          : "C贸digo de Idioma",
 481. DlgDocCharSet           : "Codificaci贸n do Xogo de Caracteres",
 482. DlgDocCharSetCE         : "Central European",   //MISSING
 483. DlgDocCharSetCT         : "Chinese Traditional (Big5)", //MISSING
 484. DlgDocCharSetCR         : "Cyrillic",   //MISSING
 485. DlgDocCharSetGR         : "Greek",      //MISSING
 486. DlgDocCharSetJP         : "Japanese",   //MISSING
 487. DlgDocCharSetKR         : "Korean",     //MISSING
 488. DlgDocCharSetTR         : "Turkish",    //MISSING
 489. DlgDocCharSetUN         : "Unicode (UTF-8)",    //MISSING
 490. DlgDocCharSetWE         : "Western European",   //MISSING
 491. DlgDocCharSetOther      : "Outra Codificaci贸n do Xogo de Caracteres",
 492.  
 493. DlgDocDocType           : "Encabezado do Tipo de Documento",
 494. DlgDocDocTypeOther      : "Outro Encabezado do Tipo de Documento",
 495. DlgDocIncXHTML          : "Incluir Declaraci贸ns XHTML",
 496. DlgDocBgColor           : "Cor de Fondo",
 497. DlgDocBgImage           : "URL da Imaxe de Fondo",
 498. DlgDocBgNoScroll        : "Fondo Fixo",
 499. DlgDocCText                     : "Texto",
 500. DlgDocCLink                     : "Ligaz贸ns",
 501. DlgDocCVisited          : "Ligaz贸n Visitada",
 502. DlgDocCActive           : "Ligaz贸n Activa",
 503. DlgDocMargins           : "Marxes da P谩xina",
 504. DlgDocMaTop                     : "Arriba",
 505. DlgDocMaLeft            : "Esquerda",
 506. DlgDocMaRight           : "Dereita",
 507. DlgDocMaBottom          : "Abaixo",
 508. DlgDocMeIndex           : "Palabras Chave de Indexaci贸n do Documento (separadas por comas)",
 509. DlgDocMeDescr           : "Descripci贸n do Documento",
 510. DlgDocMeAuthor          : "Autor",
 511. DlgDocMeCopy            : "Copyright",
 512. DlgDocPreview           : "Vista Previa",
 513.  
 514. // Templates Dialog
 515. Templates                       : "Plantillas",
 516. DlgTemplatesTitle       : "Plantillas de Contido",
 517. DlgTemplatesSelMsg      : "Por favor, seleccione a plantilla a abrir no editor<br>(o contido actual perderase):",
 518. DlgTemplatesLoading     : "Cargando listado de plantillas. Por favor, espere...",
 519. DlgTemplatesNoTpl       : "(Non hai plantillas definidas)",
 520. DlgTemplatesReplace     : "Replace actual contents",    //MISSING
 521.  
 522. // About Dialog
 523. DlgAboutAboutTab        : "Acerca de",
 524. DlgAboutBrowserInfoTab  : "Informaci贸n do Navegador",
 525. DlgAboutLicenseTab      : "Licencia",
 526. DlgAboutVersion         : "versi贸n",
 527. DlgAboutInfo            : "Para m谩is informaci贸n visitar:",
 528.  
 529. // Div Dialog
 530. DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING
 531. DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING
 532. DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING
 533. DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING
 534. };
 535.  
downloadgl.js Source code - Download Easy website system v2.0 Source code
Related Source Codes/Software:
Good business mall v2.0 open source edition - Good business, open source shopping mall, which is... 2016-10-23
Desert arashi v0.1.2 file operations procedures - Desert arashi file operations procedures is a simp... 2016-10-23
Ali cloud storage v1.1 PHP file upload system root directory - Aliyun stored SWFUPLOAD a simple file upload syste... 2016-10-23
Qr code generation V1.1 online - Directions for use: 2016-10-23
Short url program V1.2 (with black and white list function) - This short url program has three features: 2016-10-22
Emlog for SAE v4.2.1 - Emlog for SAE is suitable for SAE emlog used modif... 2016-10-23
Food science and technology chain edition v1.1 online reservation system - Treat chain version of the main functions of the o... 2016-10-23
MyProber PHP 0.26 a probe - MyProber v0.26 2016-10-23
Project management software KisProject v1.0.3 - Kis (Keep it simple) is a free WEB-based team coll... 2016-10-23
HP fetion automatic daily weather forecast v1.0 - HP fetion daily automated weather main uses 1. ac... 2016-10-23
CRYENGINE - CRYENGINE is a powerful real-time game development... 2017-06-11
postal - 2017-06-11
reactide - Reactide is the first dedicated IDE for React web ... 2017-06-11
rkt - rkt is a pod-native container engine for Linux. It... 2017-06-11
uWebSockets - Tiny WebSockets https://for... 2017-06-11
realworld - TodoMVC for the RealWorld - Exemplary fullstack Me... 2017-06-11
goreplay - GoReplay is an open-source tool for capturing and ... 2017-06-10
pyenv - Simple Python version management 2017-06-10
redux-saga - An alternative side effect model for Redux apps ... 2017-06-10
angular-starter - 2017-06-10

 Back to top